Glycorex bryter ny mark

Det har gått sexton år sedan Glycosorb®-ABO bröt blodbarriären och möjliggjorde blodgruppsinkompatibla organtransplantationer. Idag har produkten använts på fler än 170 transplantationscentra i 26 länder.

Extrem precision ”Nanokirurgi på molekylnivå”
I grunden har vi en unik kompetens och tek-nologiplattform inom kolhydratsområdet och specifik blodbehandling, förklarar Johan Nilsson som är VD på Glycorex sedan 2013. Denna kompetens bygger vi nu vidare på för att kunna erbjuda marknaden fler medicin-tekniska möjligheter.

Det är just den extrema precisionen som gör bolagets produkter unika. Där andra tillväga-gångssätt tvingas slå brett och därför även en smula trubbigt, kan Glycorex med exakt precision ta bort de relevanta antikropparna – och inget annat. I exempelvis flera länder är idag över 20% av njurtransplantationerna från levande givare över blodgruppsgränserna, tack vare Glycosorb®-ABO.

Bara i Europa rör det sig om 3.000 kroniskt sjuka patienter
som skulle kunna bli mer eller mindre symptomfria…

– Johan Nilsson, VD

Med mer än tio års resultat i ryggen vet man nu att de tusentals transplantationer som ut-förts med hjälp av Glycosorb®-ABO har fått bättre eller likvärdiga resultat jämfört med blodgruppskompatibla transplantationer. Att bryta blodbarriären möjliggör en signifikant ökning av antalet transplantationer.

– Det behöver göras många fler njurtrans-plantationer, säger Johan. I världen genom-förs ungefär 78.000 njurtransplantationer per år, ställt mot de 2,6 miljoner patienter som går på dialys. Uppskattningsvis ger varje njurtransplantation en besparing på ungefär 5 miljoner kronor över en tioårsperiod jämfört med vad det hade kostat med fortsatt dialys.

Universell blodplasma
Bolaget arbetar nu med utveckling av nya produkter baserade på samma unika teknolo-giplattform. Mest fokus ligger på att ta fram produkter för framtagning av universell blod- plasma, men man har även börjat titta på autoimmuna sjukdomar.

Fungerande prototyp
– När det gäller den universella blodplasman har vi idag en produkt som testats internt och en klinisk utvärdering har påbörjats ute hos blodbanker, berättar Johan. Om allt ser bra ut där kan vi gå vidare och registrera den produkten. På den autoimmuna sidan har vi tagit fram en fungerande prototyp som identifierar och tar bort de specifika antikropparna. Bara i Europa rör det sig om 3.000 kroniskt sjuka patienter som skulle kunna bli mer eller mindre symptomfria med den typ av produkt bolaget utvecklar, avslutar Johan Nilsson.