Marie Uddenmyr, Director Corporate Relations på GoCo Health Innovation City.

GoCo Health Innovation City – hub för life science med internationella ambitioner 

 GoCo Health Innovation City är en ny stadsdel i Mölndal, en internationell hub för life science och cirka 8 000 arbetstillfällen. Med den första fasen på väg in i ett slutskede, går projektet nu in i nästa, där ytterligare 110 000 kvm byggyta ska fyllas med innovativa satsningar och hälsofrämjande initiativ.  

Det var 2017 utveckling av det stora hälsoklustret i Mölndal, GoCo Health Innovation City, drog i gång. När den nya stadsdelen är klar ska den rymma kontor, co-working ytor, gymnasieskola, lab, rehab och bostäder. Varav en del redan är på plats. 

Valet att bygga i Mölndal har strategisk betydelse eftersom det redan finns en närhet till starka aktörer för industrin så som AstraZeneca, som tillsammans med GoCo Health Innovation Citys ägare Vectura Fastigheter och Next Step Group, står bakom projektet. För detaljplanen står stadsutvecklingsbyrån Gehl People och Mölndals Stad och områdets 450 hyresrätter byggs av Balder. Så här långt har intresset varit stort. 

– Sverige är mycket starkt inom Life Science, motsvarighet till elitspelare som ”Zlatan” från hela världen har flyttat hit för att arbeta inom området, säger Marie Uddenmyr, Director Corporate Relations på GoCo Health Innovation City.  

Etapp två
Nu ökar alltså GoCo Health Innovation City till 200 000 kvm. Det nya klustret erbjuder både energieffektiva byggnader och tjänster som minskar koldioxidavtrycket. Fokus ligger på att fortsatt skapa välplanerade, öppna arbetsytor som bidrar till en positiv och innovativ arbetsmiljö.

Idéutbyte från dag ett
För att locka talang och vara en plats för idéutbyte har GoCo redan från dag ett byggt en Community. 

– Vi ville få till ett hälsokluster som andas innovation. Därför är det viktigt att det finns plats för utbyte och en Community som driver innehållsstyrningen genom seminarier, workshop och samtal. Vi vill att de företag som finns här ständigt ska bli inspirerade, säger Marie Uddenmyr och menar att det även avspeglas i arkitekturen.  

– Husen har levande bottenplan med café, restaurang, kök och konferensrum som skapar naturliga mötesplatser som ger upphov till nya idéer.  

 Ett av projekten som Marie Uddenmyr lyfter är ett helt hus där akademi och näringsliv gemensamt bedriver utveckling inom preventiv hälsa. Som bland annat finansierats av det tidigare NHL-proffset Henrik Lundqvist.  

– Det finns ingen mötesplats i Sverige som fokuserar både på ökad folkhälsa och elitidrott, där man kan få undersökning, behandling och rehab på samma ställe. Vi ser ett enormt mervärde i att ha allting samlat, avslutar Marie Uddenmyr.  

En ny stadsdel i Mölndal inom life science med en total investering på sex miljarder kronor - en satsning som ska bana väg för nya världsledande lösningar på hälsoutmaningar. 

  • 200 000 kvm 
  • Cirka 8000 arbetstillfällen 
  • 350 företag 
  • 80 nationaliteter 

 Läs mer på: https://goco.se 

Sociala Medier: @gocohealthinnovationcity