Nya regleringar anländer i Bitcoin- och kryptovärlden: ”Nu är det slut på vilda västern”

Nasdaq-listade Goobit Group lanserade Sveriges första kryptoväxlare BT.CX redan 2012 och har sedan många år en internavdelning för AML (Anti-Money Laundering). Denna lanseras nu externt som tjänst riktad till privatpersoner, företag och myndigheter - och gör det möjligt att spåra och bevisa kryptovalutors avsaknad av kopplingar till olaglig verksamhet.

– Visionen är att tjänsten bidrar till ökad transparens, trygghet och regelefterlevnad inom ”kryptosfären”. Med elva år i branschen är vi stolta att ha förespråkat tydliga regler från start. Nu är det slut på vilda västern, säger Christian Ander, vd på Goobit.

De senaste åren har kommit att handla mycket om kryptovalutor – och det är tämligen enkelt att förstå varför. Till stor del är detta på grund av den potentiellt höga avkastningen, men likväl är intresset stort på grund av kryptovalutornas nya användningsområden.

Christian Ander är vd på Goobit Group som driver växlingstjänsten BT.CX. Han berättar att en vanlig missuppfattning om kryptovalutor är att de enbart används vid olagliga verksamheter, exempelvis vid köp av narkotika.

– Det är långt ifrån vad den stora massan använder det till, men i vissa fall är det såklart sant, precis som är fallet med gamla vanliga pengar. Av just den anledningen byggde vi AML-Desk som snabbt kontrollerar ursprunget av våra kunders bitcoin och digitala tillgångar – och att de inte varit inblandande i illegala transaktioner eller har koppling till sanktionerade länder, såsom Ryssland och Nordkorea.

En trygg aktör
En annan vanlig tanke som Christian Ander stöter på i vardagen är att kryptovärlden snabbt hamnat i gungning och idag ses som en osäker, opålitlig valuta, inte minst i samband med kraschen på kryptobörsen FTX.

– Detta till trots var det omkring 300,000 svenskar som köpte och/eller sålde med krypto i fjol. Många önskar trots allt att testa det som framstår som ”ny ekonomi” och enligt mig är det väldigt viktigt att använda reglerade kryptoaktörer. Vissa bolag är mer inställda på regelefterlevnad än andra, och det ligger i investerarnas intresse att plattformen tar sina skyldigheter på allvar och tar hand om kundens intresse.

– Via vår kryptoplattform BT.CX har vi över tio års erfarenhet inom compliance och ett tätt samarbete med Finanspolisen och Skatteverket. Vi är minst sagt ett företag som kan säga att vi lever som vi lär. Vi har alltid strävat efter att göra det tryggt och enkelt för våra kunder att köpa kryptovaluta, och alltid haft en nära relation med myndigheter.

Nya tjänsten gör skillnad
Under de senaste åren har många kryptoägare upplevt problem, såväl internationellt som i Sverige, med att kunna bevisa för sina traditionella banker var kryptotillgångarna kommer ifrån och säkerställa att dessa är rena transaktioner. För gemene man har det varit svårt att kunna scanna blockkedjan och hänvisa till de ägda medlens ursprung. Som följd av detta har flera företag och privatpersoner fått sina bankkonton spärrade.

– Förvisso har de ju sina skäl, men när vissa stora, traditionella banker har svårt att göra en viss riksbedömning så kan vi hjälpa till med stark erfarenhet och vårt samarbete med olika myndigheter. Men nya Goobit AML Desk är en tjänst som gör just detta: riskbedömningar av kryptotransaktioner och riktar sig mot banker och många andra. Det ger en snabb möjlighet att se huruvida kryptovalutan varit involverad i något olagligt eller inte.

Avslutningsvis kommer det nya regelverket från EU, MiCA (Markets in Crypto-Assets), att lanseras under 2024 och innebär nya, höga krav på företag som Goobit. Det är någonting som Christian Ander tar med ro – och rakt av ser framemot.

– Behovet att efterleva regelverk inom krypto har alltid funnits och kommer fortsätta öka. Det är enbart bra i och med att det ökar både kredibiliteten och tilliten för hela branschen. Den nya ekonomin växer fram här och nu och det gäller att göra det på rätt sätt. Köp ansvarsfullt – via BTCX och Goobit.

Här kan du läsa mer om Goobit

Bitcoin föddes den 3 januari 2009. Första gången en individ genomförde en transaktion avsedd som betalning för en tjänst var den 22 maj 2010 (Två pizzor för 10.000 btc. Han fick dem levererade hem.) Från 2011 skulle man kunna säga att det som blivit krypto- eller blocktechbranschen börjar växa, först i Nordamerika och sedan i Europa där det första bitcoinbolaget startas hösten 2011.
Europas näst första bolag inom krypto och bitcoin öppnar den 28 januari 2012, och det är svenska Goobit som driver en växlingstjänst; BTCX - Bitcoin Exchange. Sedan dess har vi byggt en närmast oslagbar erfarenhet inom vårt fält. Många motgångar har övervunnits och nu är vi i finrummet i och med vår genomförda listning av aktien på Nasdaq First North Growth Market.

"Hör Jan Olsson, NOA, och Christian Ander, grundare Goobit, om bitcoins roll i brottslighet"

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i kryptovalutor kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.