Gränges ger ingenjörer dynamiska karriärmöjligheter i internationell miljö

Svenska Gränges är en av världens största tillverkare av valsat aluminium för värmeväxlare. I dag innehåller varannan bil i världen material tillverkat av Gränges, som fortsätter att växa på den globala marknaden. Med 1 700 medarbetare har Gränges en optimal storlek för såväl individuellt avtryck som internationella karriär.

Den globala bilindustrin är i ständig utveckling och Gränges har som det näst äldsta bolaget på börsen levererat högteknologiskt värmeväxlarmaterial till de största biltillverkarna i världen sedan 1972. Med en närvaro på i princip världens samtliga kontinenter erbjuder bolaget en dynamisk arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter.

– Vi växer konstant och söker ständigt nya talanger till våra olika team. Vill man till exempel som ung ingenjör arbeta på ett internationellt bolag och vara med i den snabba tekniska utvecklingen inom automotiveindustrin så är det här rätt plats, säger Magnus Carlström, Senior Vice President Human Resources på Gränges.

Mångfald och jämställdhet är viktiga frågor på Gränges som förespråkar och efterlever till exempel lika lön för lika arbete. Med utgångspunkten att mångfacetterade arbetsteam skapar bra grund för kvalitativa beslut söker man därför efter fler kvinnliga ingenjörer och personer med olika etnisk bakgrund. Den professionella, men ändå avspända, organisationskulturen både uppmanar och tillåter alla att ta individuellt ansvar, vilket även bildar grunden för en god karriärutveckling, förklarar Magnus.

  Vi har en förhållandevis informell ledarskapskultur med nära kontakt mellan chefer och medarbetare. Det är mycket upp till var och en vilken karriärväg man vill ta och vi försöker individanpassa allas utveckling. Vi har inga stora traineeprogram utan individens profil och mognadsgrad styr.

I slutändan ligger alltid ett stort fokus på högkvalitativ leverans på både produkter och tjänster.

– Många uppskattar att jobba med en konkret produkt. Du är med och tar fram något som kanske kommer att hamna i din grannes bil eller i en lastbil i Afrika. Det är ganska häftigt att kunna se resultatet av sitt arbete så pass påtagligt.

Presenteras av: