Fotograf: Andreas R Sjöström

Så blir du en bättre ledare i det nya normala: ”Kommer krävas mer av dig som chef”

Undersökningar visar på att distansarbete är här för att stanna – vilket ställer nya krav på chefer för att skapa en bra arbetsplatskultur i den nya, hybrida vardagen.
– Just därför tog vi fram en omfattande guide för att kunna göra det lättare i övergången som vi befinner oss i, berättar Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Hybrid- och distansarbete har blivit praxis, vilket visar sig tydligt i Great Place to Works undersökning från i juni. Där fastslogs att nio av tio svenskar i någon utsträckning vill fortsätta arbeta från distans.

– 53 procent anser att distansarbetet påverkat arbetet till det bättre och 60 procent tycker att privatlivet har påverkats positivt. Vår slutsats är att vi kunnat anpassa oss till situationen och nyttjat dess fördelar med minskade restider, ökad flexibilitet och en bättre livsbalans. Det finns ingen anledning att återgå till hur det var innan pandemin men all anledning att anpassa sitt ledarskap ytterligare så att det fungerar långsiktigt, säger Maria Grudén, vd.

Så hur ska en chef egentligen verka när vi inte längre träffas lika frekvent som innan? Det har Great Place to Work svaren på i sin nyligen lanserade guide om hybridarbete – och ledarskapet som krävs för att lyckas med ett sådant upplägg.

1. Visa tillit och förtroende gentemot dina medarbetare
Framgångsrikt ledarskap resulterar i engagerade medarbetare och högre lönsamhet. Företag som har utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplatser, en lista som bygger just på vilken grad av tillit som råder inom organisationen, har 59 % högre vinstmarginaler än genomsnittliga svenska företag.

– Tillit är ännu viktigare när det kommer till hybridarbete. Som ledare måste du aktivt visa att du har förtroende för dina medarbetare och att du litar på att de kommer att vara leverera oavsett om de är på plats fysiskt eller digitalt.

Tilliten måste gå åt två håll. Som chef ska du lita på dina medarbetare, men medarbetarna ska också känna att de kan lita på dig.

– När vi inte arbetar som förr blir det än mer centralt att leda med tillit, och det kommer krävas mer av dig som chef. I våra medarbetarundersökningar är det jättetydligt. De med högst grad av tillit är även de organisationer som klarade sig bäst under pandemin. Vill du vara lönsam och ha engagerade medarbetare är tilliten ett måste. Här måste du som ledare föregå med gott exempel.

2. Lägg ingen värdering i det ena eller andra
Att tänka digital first men att röra sig sömlöst mellan det digitala och det fysiska, ofta samtidigt då vissa är med på länk medan andra är med i rummen, utan att lägga någon värdering i det enda eller det andra kommer att vara viktigt om engagemanget och innovationskraften ska fortgå, menar Maria Grudén.

– Som chef måste du ha fokus på hur medarbetarna faktiskt vill jobba och se till att det finns teknik och verktyg som stöttar ett sådant upplägg på lång sikt.

– Som ledare är det viktigt att du lever som du lär, därför kan det vara klokt att som chef delvis jobba på distans och delvis på kontor för att förtydliga att båda alternativen är okej.

Att människor möts, bollar idéer och får tillfällen att prata både fördjupat och spontant kan vara ett behov som behöver uppfyllas. Uppgiften för chefen fortsättningsvis blir att väga dessa mot varandra, och hitta nya vägar framåt så att det fungerar oavsett varifrån man arbetar.

– Som ledare har du ett verksamhetsansvar att tänka på och du måste se till att företaget inte tappar en del av den innovation som uppstår vid fysiska möten.

3. Situationsanpassa ditt ledarskap
Kommunikationen och tilliten måste anpassas efter vad som fungerar för de olika individerna – något som Maria Grudén medger kan vara en utmaning. Somliga klarar bättre av att inte ses lika ofta och göra avstämningar, medan andra behöver personlig och mer frekvent support. Att adressera varje kollega utefter deras förutsättningar och önskemål blir A och O.

– Det är viktigt att kontinuerligt ha dialog kring hur du jobbar, hur det fungerar och hur du vill ha det. En ung nyanställd i behov av handledning kanske trivs och utvecklas bäst på kontoret medan en erfaren medarbetare med småbarn eller lång resväg jobbar mest effektivt på distans. Som chef bör du komma överens med var och en om bästa upplägg och utvärdera det löpande.

Lika viktigt är det att anpassa arbetssättet utifrån behov och möjlighet när det gäller arbetsuppgifter och organisation.

– För vissa medarbetare och organisationer passar inte det hybrida upplägget och då är det viktigt att du som ledare är kommunikativt öppen och tydlig med varför. Återigen handlar allt om tillit och att vara trovärdig i sina beslut och sin kommunikation, säger Maria.

4. Anpassa det fysiska kontoret
Avslutningsvis tipsar Maria Grudén om att se över hur kontoret är utformat:

– Det pratas mycket om att bygga ett digitalt kontor, men i det hybrida upplägget är den fysiska platsen fortfarande en viktig byggsten. Men den behöver inte se ut som före pandemin. Bygg och planera för kreativa möten – och erbjud samtidigt avskildhet för de som behöver komma hemifrån och jobba fokuserat. Få alla medarbetare att känna att det finns en anledning och möjlighet att komma till kontoret för att både arbeta och hänga. För även om tillit är ledarens viktigaste egenskap är det enormt viktigt att du som ledare bäddar för en kultur där medarbetarna känner en stark tillhörighet och gemenskap. Den måste du nu bygga både digitalt och fysiskt.

– På vår webb kan du ta del av vår utförliga och kostnadsfria guide för alla ledare som vill skapa en optimal hybridarbetsplats med engagerade medarbetare och hög lönsamhet.

Här kan du ladda ner den kostnadsfria guiden från Great Place to Work

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför vi medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.

I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationens resultat i våra undersökningar.