Tydlig koppling mellan lönsamhet och stark arbetsplatskultur

Företag med en högt rankad arbetsplatskultur har högre vinst- och rörelseresultat samt lägre andel sjukfrånvaro jämfört med genomsnittliga svenska företag. Det visar en genomlysning av svenskt näringsliv från Great Place to Work.

– Många ledare tror att arbetsplatskultur är kopplat till mjuka värden och bortprioriterar därför utvecklingen av den medan det i själva verket handlar om att bygga lönsamhet. Arbetsplatskultur är en ledningsfråga, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

En bra arbetsplatskultur bygger på tillit, stolthet och kamratskap för alla medarbetare. På de verksamheter som Great Place to Work hjälper upplever i snitt 90% av de anställda att verksamheten bygger på detta, jämfört med det svenska genomsnittet på 56%.

– De som lyckas bäst är de som förstår att människan är det viktigaste kapitalet. För de som vill nå ökad lönsamhet råder jag att börja med att identifiera gapet mellan arbetsgivarens löfte och medarbetarens faktiska upplevelse och arbeta utifrån det.

Läs mer om Great Place to Work

Presenteras av: Great Place to Work

Fakta:

Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utveckla sin arbetsplatskultur. Till grund ligger 30 års forskning om vad som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra.

Läs mer här