Investera i guld: “Ett klokt val när världsläget ser ut som det gör” 

Intresset för att investera i guld har ökat märkbart de senaste åren. Det menar Guldcentrum, som i ekonomiskt ostabila tider vill lyfta fördelarna med guldinnehav som ett alternativ eller komplement till aktier eller fonder. 
– När marknaden är förutsägbar och lugn kan man ha en del av sitt kapital i guld och när marknaden är orolig är det ett klokt val att öka den andelen, säger Monadel Tayeh, vd för Guldcentrum. 

På väg in i en lågkonjunktur med höga räntor och elpriser är det många privatpersoner som ser över sina finanser. En del ökar sina innehav i guld tills dess att världsläget har stabiliserat sig. Investeringsguld är väldigt förmånligt i ostabila lägen och man har sett ett tydligt ökande intresse – men fortfarande finns det många som inte känner till dess fördelar, menar Monadel Tayeh. 

– Man brukar säga att guld gillar kriser och dåliga tider. Till skillnad från när man köper ett guldsmycke så är investeringsguld momsfritt, och dessutom alltid i 24 karat. En investering i guld är dessutom något som står sig väl över tid och inte påverkas av inflation, som kontanter gör.  

Intresset för investeringsguld har ökat
Guldcentrum är en etablerad aktör inom sitt skrå, med en mångårig erfarenhet kring guldinvesteringar och en stor kunskap. De senaste åren har de sett en tydlig ökning av människor som vill köpa guld 

– Vi ser ett ökat intresse hos människor i alla åldrar. Både hos människor som aldrig investerat i guld tidigare och hos de som investerat lite smått; volymerna är nu större när de både köper och säljer guld, förklarar Monadel Tayeh. 

Att jämföra en långsiktig investering i svenska kronor mot en i guld visar tydligt på guldets fördelar. Om man för 20 år sedan investerade 100 000 i kronor respektive 100 000 i guld hade kontanterna idag varit värda drygt 73 000 kronor medan guldets värde hade uppnått över 500 000 kronor. 

Vill bidra till att sänka ribban
Trots ett ökande intresse är det fortfarande många som känner sig osäkra och inte riktigt vet var de ska börja. Monadel Tayeh vill gärna bidra till att sänka ribban för privatpersoner och ge dem tillräckligt med information för att de ska vara trygga i en eventuell investering. 

– Gå till en erkänd och etablerad guldhandlare som säljer både guldtackor och guldmynt. Det viktigaste är att se till att guldtackan har ett unikt serienummer ingraverat och där samma nummer även står på förpackningen samt på inköpskvittot. Är man osäker kan man alltid börja med mindre guldvikter, säger han och tillägger. 

– Vi vill vi ge folk mod att investera i guld och att de ska se det som ett klokt val när världsläget ser ut som det gör. 

Guldcentrum har funnits sen 2005 och har sitt ursprung i ett familjeföretag sedan 50-talet. Transparens och kundens bästa i centrum har varit vår affärsidé och vår framgång. Guldcentrum både köper in gamla smycken och handlar med investeringsguld. Investeringsguld är en populär satsning och vi ser att intresset för detta har ökat märkbart de senaste åren.  

www.guldcentrum.se