Hack for Sweden satsar på medborgardriven innovation

I april gick hackathonet Hack for Sweden av stapeln. Regeringsuppdraget handlar om hur man kan lösa samhällsutmaningar genom myndigheters öppna data. Just nu är 30 myndigheter med och utvecklingen går fort framåt – målet är att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering och öppna data.

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag som syftar till att öka nyttan och tillämpningen av öppna data. De delade totalt ut 200 000 kronor i prispengar till de fem vinnarna i fem kategorier.

Ett av teamen är Team Flamboyant som har kopplats ihop med Polismyndigheten, vars öppna data de använt.

– Vår idé grundar sig på vad som händer i krissituationer såsom terrorattacker, naturkatastrofer och krig där exempelvis ledningar som stödjer Internet förstörs. Genom vår lösning ”Resilient distributed crisis information” kan Polismyndigheten, andra myndigheter och civila kommunicera med varandra på ett säkert sätt trots att det vanliga nätet ligger nere. Det som möjliggör detta är den senaste tekniken IPFS, säger Konstantin Fedorov, Team Flamboyant.

Sven-Erik Ceedigh, IT-arkitekt på Polismyndigheten, ser fram emot det kommande samarbetet.

– Det glädjer oss att Team Flamboyant nu vill vidareutveckla ett av de vinnande bidragen till en riktig produkt. Vi är givetvis intresserade av att diskutera ömsesidigt erfarenhetsutbyte och samverkan för att möjliggöra en verklig lösning för distribuerad kris­information som kan bli användbar – inte bara för polisens utan även för andra myndigheters och organisationers öppna data, säger
Sven-Erik.

”Engagerar medborgarna politiskt”
Team Delta medverkade också i hackathonet och vann publikens röster med sin lösning ”Delta” som kopplades ihop med Riksdagen.

–  Vår lösning handlar om att förtydliga vad som beslutas i Riksdagen och ha det som grund för vår diskussionsplattform. Vi tycker det är otroligt kul att fler myndigheter öppnar upp sin data då det är väldigt användbart både för privatpersoner och företag. Vårt mål med ”Delta” är att engagera fler medborgare politiskt genom att låta dem se beslut som är relevanta just för dem, samt att kunna påverka på ett enklare sätt, säger Karl-Oskar Rikås, Team Delta.

Lars Brink, utvecklare på Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning, startar nu samarbetet med Team Delta.

– Samarbetet kan vara ett sätt att få fler att intressera sig för aktuella samhällsfrågor och därigenom främja delaktighet. Vi ser det som en del i vårt uppdrag att främja kunskapen om riksdagen och dess arbete. Vi får nu kontakt med en engagerad grupp som kan ge oss värdefull återkoppling kring hur vi kan göra riksdagens öppna data bättre och enklare att använda, avslutar Lars.

Presenteras av:

Vill du veta hur det går för teamen att göra verklighet av sina idéer? Besök vårt event i Almedalen 6/7. Plats: Googles lokal på Hästgatan 1 i Visby Tid: 10:00-11:00. Läs mer om vår heldag i Almedalen fredag 6 juli med fokus på digitalisering och medborgardriven innovation på www.hackforsweden.se

Hack for Sweden är en partnerdriven organisation som verkar för att utveckla Sverige genom öppna data.Vill du veta mer om hur din organisation kan bidra, kontakta Project Manager Ann Molin på info@hackforsweden.se