En hållbar, trygg och gemensam stad är en stad fri från skräp

Det är ingen hemlighet att Sveriges kommuner lägger flera miljarder kronor varje år på att städa upp skräp. Men nedskräpning är en fråga som är större än avfallshantering. Att det är skräpigt i städer har flera negativa konsekvenser och bör hanteras i diskussioner om social rättvisa samt bostads- och trygghetsfrågor.

Det finns massor med skräp i städerna. Varje år slängs cirka en miljard cigarettfimpar på Sveriges gator och torg. Linnéa Bergman, verksamhetsutvecklare för område stad på Håll Sverige Rent, uttrycker det genom devisen ”skräp föder skräp”.

– En redan nedskräpad plats riskerar att bli ännu skräpigare. Och att det är skräpigt kan signalera att någon har slutat bry sig, betonar Linnéa.

Bidrar till en otrygg stadsmiljö
Nedskräpning påverkar hur vi trivs och vårdar vår omgivning. Ett nedskräpat område kan signalera saker som indirekt kan kopplas till otrygghet. Det är en konsekvens av nedskräpning som vi vill belysa, säger Sofie Rådestad, sakkunnig för område stad på Håll Sverige Rent.

– Forskning visar att hur vi människor beter oss i det offentliga rummet starkt påverkas av sociala normer. En förklaring till varför nedskräpning kan leda till otrygghet är att människor är oroliga för att oordning ska sprida sig, konstaterar Sofie.

Utbildar, inspirerar och engagerar
Håll Sverige Rent har ett nationellt fokus på nedskräpningsfrågan. För att minska skräpet i städerna arbetar organisationen aktivt med olika samarbetspartners för att utbilda, inspirera, stötta och engagera de samhällsaktörer som formar staden. 

– Ett exempel är att vi har startat ett nätverk med bostadsaktörer för att samarbeta för mer rena och trivsamma bostadsområden, berättar Linnéa. 

En skräpfri stad – tillsammans
Skräp i staden är ett gemensamt problem som kräver gemensamma lösningar. 

– Vi gör det enklare för fler att minska skräpet i staden. Till exempel genom att engagera hundratusentals grannar att plocka skräp på gator, torg och mellan husen. För varje skräp som flyttas från marken flyttas också en attityd, avslutar Linnéa och Sofie.

Vill du veta mer om Håll Sverige Rent?
Vill du läsa rapporten Skräp & Trygghet?

Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner. Allt vi gör syftar till att ta Sverige närmare visionen, oavsett om det rör sig om tidsbegränsade kampanjer eller långsiktiga projekt. Våra grundvärderingar; engagemang, kunskap och tillsammans präglar vårt arbete, våra budskap och vårt varumärke.

Kontaktuppgifter

Sofie Rådestad, Sakkunnig Stad, Håll Sverige Rent
Tel: 070-723 44 91 Mail: sofie.radestad@hsr.se 

Linnéa Bergman, Verksamhetsutvecklare Stad, Håll Sverige Rent
Tel: 072-142 65 47 Mail: linnea.bergman@hsr.se