Hållbara och tillgängliga lärmiljöer

Genomtänkta och rätt utformade lärmiljöer kan påverka inlärningen på ett positivt sätt. Tillsammans med skolor och arkitekter skapar Kinnarps hållbara lärmiljöer som stöttar elever och personal i deras vardag - i dag, i morgon och lång tid framöver.

En hållbar och tillgänglig lärmiljö är flexibel och uppfyller de unika krav som ställs på skolmiljöer. Den kan lätt anpassas efter olika behov och lärsituationer och låter alla individer, oavsett behov och förutsättningar, må bra och utvecklas. Det handlar helt enkelt om att ha rätt funktioner på rätt plats och produkter som kan användas enskilt eller tillsammans på flera olika sätt som skapar en flexibel och inkluderande lärmiljö.

Kinnarps arbetar aktivt tillsammans med pedagoger, elever, forskare, arkitekter och andra experter inom skolans värld för att ständigt utveckla nya produkter och inredningslösningar för skolmiljöer. I projektet ”Classroom by” har man låtit Rektor Elisabet Ingemarsson, Lärmiljöexpert, skoldesigner och forskare Peter C. Lippman samt Hjärnberikad och KAKA Arkitekter rita upp sina ideala klassrum och motivera deras val av inredning. Några nyckelord som återkommer är individanpassat, aktivitetsbaserat, helhet, trygghet, översikt, färg och rörelse.

Det finns inget färdigt facit till den perfekta fysiska miljön. Vägen till en bra lärmiljö handlar om att göra en grundlig kartläggning. För att kunna veta vad som behövs krävs först förståelse för hur den nuvarande lärmiljön fungerar. Vilka behov som finns nu, framtida arbetssätt och hur de påverkar behoven i framtiden.

Läs mer om Kinnarps här.

5 FRÅGOR ALLA SKOLOR BÖR STÄLLA SIG INFÖR EN FÖRÄNDRING AV LÄRMILJÖN:
1. Hur fungerar vår verksamhet i dag – till exempel vad gäller samarbete, kreativitet och trygghet?
2. Hur stödjer vår fysiska miljö inlärningen?
3. Hur upplevs akustik, ljus och luft i våra miljöer?
4. Hur stödjer vår lärmiljö hälsa och välmående hos elever och personal?
5. Är lärmiljöerna anpassade efter nuvarande och framtida arbetssätt och behov?

Läs mer om Kinnarps här.