Hållbarhet har utvecklats från välgörenhet till affärsnytta

JM vill vara en leverantör av hållbart och klimatsmart boende, oavsett om det är bostadsrätter eller hyresrätter. För såväl villor som flerfamiljshus.
– Just nu slutför vi arbetet med att införa Svanens krav för bostäder i hela koncernen. Och vi ska börja installera solceller på de hus vi bygger, säger Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

Svanen-märkningen handlar bland annat om bra materialval, låg energianvändning och hur man hanterar avfall. För JM innebär det inte så stora förändringar eftersom de flesta krav som ställs redan är inarbetade hos oss.

– Men det är bra att få en värdering av en oberoende part och vi vill gärna kommunicera vårt hållbarhetsarbete till våra bostadskunder och andra intressenter, säger han.

JM har jobbat systematiskt med hållbarhet sedan 1980-talet och har till exempel redan halverat sina klimatutsläpp, jämfört med år 1990. Målet till år 2030 är att JM har klimatutsläpp som är nära noll.

– Under många år har vi byggt hus som använder 25 procent mindre energi än myndigheterna kräver. Vi jobbar på flera fronter och ser över energianvändningen i själva byggprocessen, på våra byggarbetsplatser och på våra kontor, säger Per Löfgren.

JM har exempelvis utvecklat energieffektiva byggbodar tillsammans med sin leverantör. Men hållbarhet handlar också om socialt ansvar och mångfald - något som det finns en helt annan medvetenhet om idag.

– Hållbarhet har utvecklats från välgörenhet till att vara affärsdrivet. Det gynnar både oss och våra intressenter: kunden får en bättre bostad, kommunen en bättre stadsdel, leverantörerna kan jobba effektivare och medarbetarna får en trevligare arbetsplats.

Varje år gör JM flera revisioner för att säkerställa efterlevnad av arbetsrätt och mänskliga rättigheter hos leverantörer runt om i världen.

– Vi vill säkra socialt ansvar i hela leverantörskedjan. Men även hemma jobbar vi mycket med arbetsmiljöfrågor och har bland annat målet noll arbetsplatsolyckor år 2030.

I dag har företaget 32 procent kvinnor bland medarbetarna. Målet är minst 40 procent år 2030. Då behöver bolaget hitta nya vägar, som att exempelvis att rekrytera kvinnor från andra samhällssektorer.

När det gäller avfallshantering har mycket hänt sedan 90-talet, när det mesta gick till tippen. I dag källsorteras allt och JM har tagit beslutet att minska mängden avsevärt.

– Vi ska halvera vårt avfall på fyra år. Därefter ska det ner till en sjättedel. Det långsiktiga målet innebär att nästan eliminera avfallet. Det kommer kräva andra byggmetoder och att vi hittar mer cirkulära materialflöden, säger Per Löfgren.

I framtiden får både byggprocessen och husen allt fler inslag av cirkulär ekonomi. Byggmaterial återvinns och säljs och husen ska kunna monteras ned och byggdelarna återanvändas till nya hus.

Presenteras av: