Martin Björgell, produktchef Handelsbanken Liv, och Linda Haraké, hållbarhetsansvarig affärsutveckling Handelsbanken Savings & Pension.

Så kan jämställda val
ge en rikare pension

Trots att pensionssystemet inte tar hänsyn till kön får kvinnor i genomsnitt ut 5500 kronor mindre i pension än män varje månad, vilket är ett större inkomstgap än lönegapet under arbetslivet. Men det finns åtgärder för att göra pensionssparandet mer jämlikt.

Eftersom vi lever allt längre och har ett ojämlikt uttag av deltidsarbete, vård av barn och föräldraledighet är skillnaderna mellan män och kvinnors pensioner fortsatt stora.

– Studier pekar på att vi når jämställda pensioner 2070 om nuvarande trend fortsätter. Det innebär att fler än två miljoner svenskar hinner gå i pension innan vi når jämställda pensioner. Ett av våra hållbarhetsmål handlar därför om att öka avkastningen på kvinnors sparande och minska inkomstskillnaderna mellan könen, säger Martin Björgell, produktchef Handelsbanken Liv.

Handelsbanken jobbar aktivt för att sprida kunskap om hur privatekonomi och pension hänger ihop, med målet att alla ska få samma trygghet och möjligheter som pensionärer. Därför har man startat initiativet Jämställd pension, och exempelvis tagit fram en checklista med tips på åtgärder som utjämnar skillnaderna.

Här handlar det exempelvis om att komplettera med eget sparande och att dela lika på föräldraledighet, så att den som är ledig mer inte halkar efter i inkomst. Ett tips till gifta par och registrerade partners är att föra över premiepensionen till den som tar ett större ansvar för att få familjesituationen att fungera, och på så sätt kompensera för pensionsbortfallet.

– Ett bra första steg är att gå in på minpension.se och göra en kostnadsfri pensionsprognos. Gör det ihop med din partner och ladda upp med lite pensionsromantik. Vi vet nämligen att en jämställd ekonomi också är en nyckel till en lycklig relation, säger Martin Björgell.

– Många vill ha hjälp med att få bättre överblick över sin pension och bokar då in ett rådgivningsmöte, berättar Linda Haraké, hållbarhetsansvarig affärsutveckling Handelsbanken Savings & Pension.

– Våra kunder som haft pensionsrådgivning upplever att de fått mer kunskap och ökad kontroll över den egna situationen. Med ett sparande ökar även tryggheten och den ekonomiska självständigheten, konstaterar hon.

Tre tips för jämställd pension

1. Gå in på minpension.se för att göra en kostnadsfri pensionsprognos.
2. Använd checklistan Jämställd pension från Handelsbanken Liv och få koll på hur du och din partner kan göra sparandet mer jämställt. Listan hittar du på www.handelsbanken.se/pension
3. Boka in ett rådgivningsmöte med Handelsbanken eller din egen bank för att öka din kunskap kring privatekonomi och pension.