House of Innovation driver på den digitala transformationen

För att möta den digitala transformation som pågår i samhället har Handelshögskolan i Stockholm inrättat House of Innovation, en institution med forskare i världsklass inom innovation, teknologi, digitalisering och entreprenörskap.

– Den snabba utvecklingen innebär att vi måste stärka vår förmåga att hantera det okända och vår förmåga att möta ständig förändring, såväl på individnivå som på organisatorisk nivå. Vi måste ställa nya frågor, producera ny kunskap och interagera med vår omvärld på nya sätt, säger Magnus Mähring, chef för House of Innovation och innehavare av Erling Perssons professur i entreprenörskap och digital innovation.

House of Innovation är en interdisciplinär institution som kombinerar forskning inom innovation, teknologi, digitalisering och entreprenörskap. I dag är 35 forskare och 17 doktorander knutna till House of Innovation. De samverkar med andra samhällsaktörer och organisationer och med näringslivet.

En av forskarna vid House of Innovation är Sarah Jack från Skottland. Hon är innehavare av Jacob & Marcus Wallenberg professur i innovativt och hållbart företagande, och forskar om entreprenörskap, sociala nätverk, socialt kapital och social innovation.

– Social innovation är ett koncept som går ut på att lösa problem på nya sätt, säger hon. Jag är inriktad på sociala aspekter som är kopplade till entreprenörskap och undersöker sådana fenomen med kvalitativa metoder, bland annat genom att göra intervjuer med entreprenörer.

– Inrättandet av House of Innovation ligger rätt i tiden med tanke på den digitala transformationen i samhället, fortsätter Sarah Jack. Här förs entreprenörskap, innovation, teknologi och digitalisering in under ett och samma tak. Jag är övertygad om att vår forskning kan skapa ett riktigt värde genom en direkt påverkan på utvecklingen i samhället.

En annan forskare vid House of Innovation är professor Mattia Bianchi från Italien som kom till Handelshögskolan 2010. En anledning till detta val var att Sverige alltid låg i topp i rankingar när det gäller satsningar på forskning och utveckling.

– Svenska företag har ofta ledande positioner i sina branscher på grund av sina innovationsaktiviteter och sin förmåga att transformera sig själva vid teknologiska skiften, säger han. I dag har Stockholmsregionen en ännu bättre status som en mycket innovativ region.

Mattia Bianchi forskar om hur företag kan bli mer innovativa genom design thinking, en metod som designers använder för att möta utmaningar och lösa komplexa problem på ett kreativt sätt.

– Designers skapar prototyper som är tidiga versioner av deras idé och testar dem enligt trial and error-metoden. De måste vara kreativa när det gäller själva problemformuleringen. Lite kunskap nu är bättre än mycket kunskap senare. Om de väntar för länge har kontexten förändrats. Det kan visa sig att de har slösat bort tid på att utveckla någonting som folk inte vill ha.

House of Innovation är verksam i hela spektrat från forskning och utbildning till entreprenörskapskurser och företagsinkubation.

– I Handelshögskolans nyformulerade utbildningsuppdrag slår vi fast att bildning, kunskap och erfarenhet är nycklar till en fri och nyfiken hållning i en okänd värld. Med House of Innovation bygger vi en forskningsmiljö som matchar detta utbildningsuppdrag, säger
Magnus Mähring. 

Presenteras av: 

 

Kort om House of Innovation
House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm består av följande enheter:
– Institutionen för entreprenörskap, innovation och teknologi
– Jacob & Marcus Wallenbergs forskningscenter för innovativt och hållbart företagande
– Scania forskningscenter för innovation och operationell excellens
– Företagsinkubatorn SSE Business Lab
– Stockholm School of Entrepreneurship (SSES, gemensamt med Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet, Konstfack, Karolinska institutet och Kungliga musikhögskolan)

Antal forskare: 35
Antal doktorander: 17
Antal nationaliteter: 15

Läs mer här