Lustfyllt lärande ger digital kompetens 

Den snabba digitaliseringen av vårt samhälle har gjort att Skolverket satt som mål att alla elever ska ha en god digital kompetens till år 2022. För att nå dit skapar läromedelsföretaget Hands-On Science enkla programmerbara läromedel som kombineras med lärarfortbildning.

Den första juli i år ska Skolverkets nya läroplan börja tillämpas i undervisningen. Den ställer nya krav på både lärare och elever.

Idag finns många mjukvaror för självlärande studier i programering, men Hands-On Science sticker ut ur mängden genom att tillhandahålla experimentsatser och produkter som förstärker den digitala förståelsen. 

En lärarfortbildning består av både en praktisk och en pedagogisk del.

– Under en hel- eller halvdagskurs arbetar lärarna med enkla programspråk för att lära sig styra olika programmerbara läromedel. Vi har alltid läroplanen i fokus när vi planerar våra kurser och koncept, säger Sofia Winerdal, pedagog och utbildningschef på Hands-On Science.

Ett ”hands-on” läromedel kan vara allt från programmerbara robotar till biologiska undervisningsmaterial. Att undersöka, skapa och konstruera är några nyckelord för en god lärandeprocess. 

– Vi vill få barn och ungdomar intresserade av naturvetenskap och digitaliseringen behöver inte bli så märkvärdig. Det kan ske som en naturlig del av ett experimenterande säger Agneta Nilsson, biolog och vd på Hands-On Science.   

– Idag handlar det om en framtid där digitalteknik och programmering blir allt
viktigare. Alla elever ska få samma möjligheter till en mer kreativt anpassad undervisning och med helhetslösningar kan vi avlasta lärarna i deras arbete, avslutar hon.

Presenteras av:

 

  • Hands-On Science grundades 1995 med syfte att förse lärarna med ”hands-on” läromedel som kan förklara svåra vetenskapliga begrepp på ett enkelt och tydligt sätt.
  • Viljan att utveckla bra undervisningsverktyg är och har alltid varit företagets drivkraft.
  • Medarbetarna på Hands-On Science jobbar tillsammans för att skapa nya lärmiljöer, produkter och koncept som erbjuder spännande upplevelser för både barn och vuxna.

Läs mer på www.hospedagogen.se och www.hos.se