Innovationsresa ska lyfta Hässleholms socialförvaltning

För ett år sedan startade socialförvaltningen i Hässleholms kommun ”Innovationsresan”. Tillsammans med 160 medarbetare kartlades hur man skulle kunna göra det enklare för medborgarna att få rätt och snabbt stöd – och hur organisationen skulle kunna bli mer tillitsfull.

– Vi såg att det fanns mer potential i förvaltningen och en vilja bland medarbetarna att göra mer för våra klienter, säger Victor Silwerfeldt, HR-specialist och ansvarig för innovationsresan.

Totalt framkom tio förslag på hur socialförvaltningen med tillit som styrmedel skulle kunna öka tillgängligheten och kvaliteten.

– För att nå dit behöver vi designa en smart organisation som bygger på tillit och radera stuprör som hindrar oss från att samarbeta optimalt, säger Victor Silwerfeldt och fortsätter:

– Medarbetarnas idéer innebär att våra medborgare lättare kommer kunna komma i kontakt med rätt person och att vi som organisation bättre kommer kunna hantera komplexa utmaningar. Vi har märkt av en positiv energi bland alla som deltagit i utvecklingsarbetet. Vi har verkligen medarbetare som brinner för vårt uppdrag, avslutar Victor.

Presenteras av:

Vill du vara med och utveckla socialtjänsten i Hässleholms kommun?

Vi är stolta över våra medarbetare och välkomnar gärna fler som delar våra värderingar.

Sök jobb hos oss!