Healthylane – digital hälsoplattform håller medarbetarna friska

2018 lanserade Certico en förebyggande och hälsofrämjande digital tjänst som hjälper arbetsgivaren att göra insatser som motverkar ohälsa.
– Healthylane underlättar för HR och chefer, leder till ökad hälsa och minskar sjukfrånvaro med upp till 40 procent, säger Elisabeth Eriksson, vd på Certico. 

Ohälsa och rehabilitering kostar svenska företag miljardbelopp och påverkar den anställdes livskvalitet vid sjukskrivning. Certico har skapat den digitala tjänsten Healthylane, en modern hälsoplattform vars tjänster mätbart ökar hälsan och därmed lönsamheten hos företag. Detta är möjligt genom hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.

Healthylane har en mängd stöttande och coachande funktioner, bland annat ett integrerat verktyg som stöder även arbetsmiljöverkets föreskrifter och avlastar administration för HR och ledning genom att automatiskt bevaka att företagets regler, policys och rehabiliteringslagen följs. Den kan även ge en hälsoanalys och visa data för proaktiva insatser, personligt stöd och rådgivning, samt vardagstips för en bättre hälsa.

– Medvetenheten om de stora kostnader som ohälsa hos medarbetare innebär ökar tydligt ute hos företagen, samtidigt som nya utmaningar med stressade chefer, sämre kondition och ökande sjukskrivningar av unga växer. Många vill göra något åt saken men vet inte hur, säger Elisabeth Eriksson, vd. 

Healthylane fungerar för alla typer av företag; från industrier till stora tjänstemannaföretag. Tjänsten ger en överblick av företagets hälsoläge och påvisar tidiga indikationer på ohälsa.

– Det är viktigt att företagen har koll på hälsoläget och kan besvara frågor som hur medarbetarna mår och vad ledningen kan göra för att nå ut till dem.

Genom Healthylanes tjänster får arbetsgivaren svar på frågorna och kan lägga resurser på korrekt ohälsoområde. Att som arbetsgivare fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser kommer enligt Elisabeth alltid att vara en lönsam investering. 

– Kostnader för korttidsfrånvaro och rehabilitering är dyra och för att undvika dessa är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder. Vi har en samhällsnyttig produkt som gör Sverige friskare. Samtliga företag vi samarbetar med får ned sitt ohälsotal och får friskare medarbetare.

Presenteras av:

Genom Healthylanes digitala plattform får företagens medarbetare medicinsk rådgivning och hälsocoachning vilket ökar hälsan och sänker sjukfrånvaron mellan 5 till 40 procent.

Vill du att dina medarbetare ska får hälsocoachning och medicinsk rådgivning när de är sjuka? Vill du som HR eller chef minska tiden för administration? Visste du att detta bara kostar 1/3 av en sjukfrånvaro-dag? Kontakta Certico via www.healtylane.se

Läs mer på:
www.healthylane.se