Johanna och Carin möter upp krisen med ett vasst HR-system för engagemang och tillväxt.

Möt krisen med engagemang och tillväxt

 Vad som bygger en god företagskultur och motiverade medarbetare har fått ännu större fokus efter pandemin, och kommer att öka ytterligare när det är oroligheter i omvärlden. Allt fler verksamheter inser behovet av att anpassa organisationen för att förbli en attraktiv arbetsgivare för sina anställda.
– För att lyckas behöver man vara lyhörd och lyssna på sina medarbetare och följa upp både hårda och mjuka värden, säger Carin Dannert, en av grundarna av HR-systemet Heartpace.

Kultur äter strategi till frukost i morgondagens arbetsliv. Bolagens ”varför” spelar en fundamental roll och arbetstagarna förväntar sig regelbunden feedback och snabba åtgärder.

För att medarbetarna ska trivas på jobbet krävs tydligt ledarskap, intern storytelling, flexibilitet och relevant systemstöd som agerar sömlöst i bakgrunden för alla HR-processer. Det menar Carin Dannert, som har en gedigen erfarenhet av hur väl utformade HR-processer kan digitaliseras och skapa ännu bättre förutsättningar för redan framgångsrika bolag som har medarbetarna i fokus. Hon understryker vikten av att skapa, stimulera, underhålla och följa upp de beteenden som stärker bolagets vision och målsättning.

– För att lyckas med detta behöver främst chefer och HR avlastas från administrativa uppgifter, så att de i stället i en coachande roll får utrymme att fokusera på att driva kärnaffären framåt. Det är bakgrunden till varför vi utvecklade HR-systemet Heartpace.

Heartpace möjliggör anpassning
Heartpace täcker alla delar från HR-administration, HR-analys, mätning av prestation till moduler som stöd vid lönerevision och lönekartläggning. Genom att lagra exempelvis medarbetarnas personliga uppgifter och medarbetarsamtal på ett GDPR-säkert sätt kan pärmar och krångliga exceldokument äntligen läggas åt sidan.

Johanna Wadsten, Product & Delivery Manager hos Heartpace, tycker att alltför få systemstöd är anpassningsbara efter bolagets kultur, eftersträvansvärda beteenden eller egna processer – trots att det är så viktigt för bolagets tillväxt och utveckling. Hon berättar att Heartpace är ett modulbaserat system, vilket innebär att det kan anpassas i takt med bolagets tillväxtresa.

– En ekonomichef hade aldrig kunnat arbeta effektivt utan rätt system. Det är egentligen samma sak för HR, men många bolag har inte ännu insett det. Systemet som används måste kunna skalas upp eller ner kopplat till bolagets utveckling samt bidra med lättförståeliga data som både kan användas vid uppföljning med medarbetarna och som ett viktigt stöd när HR-strategin ska diskuteras och förankras i ledningsgruppen. Det finns så många viktiga nyckeltal inom HR som man bör ha koll på och kunskap om.

Är här för att stanna
Carin Dannert berättar att Heartpace gärna hjälper verksamheter att komma i gång med det digitala, datadrivna arbetssättet.

– Vissa kunder behöver vår hjälp att lägga en grundläggande strategi för hela HR-arbetet medan andra snarare vill samla sina processer i ett smidigt, digitalt system. Oavsett var på HR-resan man befinner sig kan vi hjälpa till. Den digitaliserade medarbetarresan har kommit för att stanna. Nu gäller det att hänga med och utveckla den för att kunna möta krisen med engagemang och tillväxt.

Heartpace – ett modulbaserat flexibelt HR-system, helt anpassningsbart för att stödja bolagens HR-processer.

Förenklar livet för chefer, medarbetare och HR så att de kan bygga bolaget, kulturen och fokusera på kärnaffären

Grundat av syskonen Henrik och Carin Dannert vars hjärtan slår för HR

Läs mer här