Framtidens innovativa städer ska skapas genom H22

Samhället utvecklas snabbare än någonsin, och frågor inom digitaliseringen och hållbarhet blir av allt större vikt. Nu äntrar Helsingborgs stad scenen med sin stora satsning på innovation, välfärd och hållbar stadsutveckling i form av H22, tillsammans med ett stort antal externa aktörer.

– Det är en spännande utmaning som vi har framför oss och vi storsatsar på att skapa framtidens stad, säger Soraya Axelsson, Head of H22.

En stor mängd förändringar sker runt oss i rask takt i dag, och Sveriges städer har rejäla utmaningar liksom förväntningar att hantera. Det menar Soraya Axelsson, Head of H22 på Helsingborgs stad.

– Invånare, företagare och besökare har  högre krav på tjänster och service i samband med att de digitala lösningarna växer fram. Vår förmåga att ta tillvara på teknikutvecklingens- och digitaliseringens framfart kommer att sättas på prov. Vi har en vara en rejält utmanande, men spännande tid framför oss. Det är möjligheternas tid.

Flera samarbetspartners
Soraya Axelsson berättar att man med dessa förutsättningar, en allt tuffare ekonomi och tillsammans med globala och lokala utmaningar, behöver hitta verktyg för att ta sig an det på rätt sätt – och menar att det finns tre olika sätt att ta sig an utmaningarna.

– Ett sätt är att höja skatten för att få in pengar, men det ser inte politiken i vår stad som en lösning. Ett annat sätt är att sänka ambitionsnivån på den service och de tjänster vi tillhandahåller, men det är inte heller aktuellt i Helsingborg.

Det tredje sättet är att skaffa sig utvecklingsmuskler och satsa. Det är Helsingborgs melodi och satsningen görs genom innovation. Helsingborgs kommunfullmäktige har beslutat att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer 2022, och stadsmässan H22 är det kraftfulla verktyget som staden använder för att nå dit. Helsingborgs förmåga att ta fram nya lösningar som gör skillnad på allvar kommer vara bidragande till att staden blir ännu smartare och hållbar fortsättningsvis, menar de. Med sig i satsningen finns i dagsläget nästan 50 samarbetspartners, exempelvis Microsoft och IKEA.

– Helsingborgs stad har en väldigt hög ambitionsnivå som är väldigt attraherande. Det som de gör är väldigt intressant, både med den dedikation de har och vad de gjort som stad. Vi har varit aktiva i tidigare events som de genomfört och vi har tyckt mycket bra om dessa, berättar Göran Nilsson, General Manager på IKEA.

Flera erfarenheter
Med en stark vision kan Helsingborg även luta sig tillbaka mot tidigare lyckade erfarenheter. Stadsutställningen H55 lockade till sig över en miljon besökare, och bomässan H99 närmare 400 000. När förslaget om H22 togs fram blev det tydligt att det skulle användas som ett verktyg för den utveckling Helsingborg såg nödvändig.

– I över två år har vi arbetat med att förstå hur diskussionen globalt ser ut kring stadsutveckling; vart vi är på väg och vad vi ska göra för att komma dit. H22 är ingen traditionell bomässa; det är en innovations-, välfärds- och stadsutvecklingssatsning som kommer manifesteras i en internationell stadsmässa under 35 dagar 2022. Då tänder vi en spotlight på att det arbete som vi genomfört tillsammans med våra samarbetspartners under åren fram tills dess. När stadsmässan sen är slut fortsätter arbetet. Det ska finnas en långsiktighet i det vi gör, som bidrar till ökad livskvalitet för de som bor och verkar i staden.

För att försäkra sig om att satsningen är en framgångsrik sådan fokuserar Helsingborg bland annat på att göra stora framsteg med att skapa en allt mer smart och hållbar stad. Enligt Soraya Axelsson är förhoppningen även att allt fler globala, liksom lokala samarbeten genomförs och att lösningar sprids till olika delar i världen.

– När vi på ett kraftfullt sätt bidragit till samtalet om hur städer behöver agera framöver för att lämna efter sig en välmående planet med välmående människor – då vet vi att vi har lyckats, avslutar hon.

Presenteras av: