Så arbetar Hemstaden för ett tryggare och stabilare liv

Samhällssituationen i dagsläget är besvärlig. En stor mängd människor upplever hot och våld, framför allt i sitt eget hem. Många som hör ordet våld förknippar kanske det i första hand med fysiskt våld. Men vi hanterar klienter som är utsatta för både psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, latent och sexuellt våld. Bland de utsatta finns framför allt kvinnor och barn men även män, säger Jonas Göransson, verksamhetschef på Hemstaden.

Hemstaden är en verksamhet vars tillkomst grundades i en vilja att hjälpa till med att hitta lösningar på uppkomna samhällsproblem som politiker, media och människor i allmänhet pratar om. Stora fokusområden är mäns våld mot kvinnor och gängkriminalitet. Hemstaden arbetar för att förbättra människors livsvillkor och ge dem förutsättningar att leva ett liv fritt från hot och våld.

– Vi är socialtjänstens förlängda arm och arbetar på uppdrag av dem. Men vi har även tätt samarbete mot andra myndigheter som polis, familjerätt, advokater, Skatteverket, Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Vi jobbar även nära förskola och skola, sjukvård, hyresgivare och arbetsgivare. Hos alla dessa aktörer finns en vilja och ett engagemang att hjälpa och finna lösningar på problemen, säger Jonas Göransson.

Hemstaden arbetar pedagogiskt och stödjande för att klienterna ska hitta och upprätthålla sin egen förmåga. Vid placeringar av utsatta förälder och barn är barnets behov och mående en extra viktig del i arbetet.

– Många gånger hamnar barnen i skymundan. Dem blir minst lika utsatta i ett hem där det förekommer våld, även om våldet primärt inte är riktat mot dem. Vi tar barnens mående och hälsa på största allvar och tillsammans med socialtjänsten värnar vi om barnens rätt att växa upp i trygga förhållanden utan risk för våld eller försummelse. Vi på Hemstaden ser att skyddet för barnen har ökat i rättssammanhang tack vare den nya lagen om barnfridsbrott, vilket är mycket positivt och värt att belysas, avslutar Linda Ohlquist, barnansvarig, behandlingspedagog på Hemstaden.

Läs mer på: www.hemstadenab.se

Hemstaden har hög kompetens och lång erfarenhet av skydd. Personalstyrkan består av socionomer, socialpsykologer, samt social- och behandlingspedagoger och talar över 10 olika språk. Boendena är fräscha och moderna, belägna i trygga områden.

Läs mer här