Med flytande vindkraft ökar energi-
produktionen per areal – med mindre miljöpåverkan

Genom att bygga vindkraftverk på flytande plattformar längre ut till havs uppnås två fördelar: mindre miljöpåverkan samtidigt som det blåser mer. Cleantech-bolaget Hexicon kan med sin patenterade lösning TwinWind bygga fler turbiner på en begränsad havsyta.
– Då kan man lättare undvika att göra intrång på annat, säger Marcus Thor, vd på Hexicon.

Vindkraft väcker starka känslor och krockar med andra intressen i samhället. Genom att bygga vindkraftverken längre ut till havs, även bortanför horisonten, minskar den risken.

Flytande vindkraftverk är teknik som är i sin linda, men väcker allt mer uppmärksamhet som en smidig och kostnadseffektiv lösning på det ökade behovet av förnybar energi.

Hexicons lösning TwinWind bygger på en flytande triangelformad plattform med vindkraftverk i två av hörnen. Plattformen är förankrad i botten och kan rotera fritt kring det tredje hörnet.

Hexicons patenterade lösning TwinWind möjliggör vindkraft på djupt vatten.

– Plattformen kommer därför helt naturligt alltid att lägga sig mot vindriktningen för maximal vind mot turbinen samtidigt som de båda vindkraftverken aldrig skymmer varandra, förklarar Marcus Thor.

Hexicon möjliggör mer vindkraft på mindre yta
I havet finns många andra intressen som sjöfartsleder, militära områden och naturområden. Därför gäller det att utnyttja havsytan så effektivt som möjligt.

– Det är viktigt i dag och kommer att bli viktigare för varje år som vindkraft byggs ut. Med vår lösning kan fler vindkraftverk packas in på en mindre yta till havs, säger han.

Längre ut till havs blåser det mer och jämnare än på land eller nära kusten. Det innebär att vi kan åstadkomma mer stabil och högre energiproduktion på en mindre yta.

Marcus Thor, vd på Hexicon.

– Vindkraftverk på land har en verkningsgrad på runt 30 procent, och bottenfast havsbaserad vindkraft når upp till 45 procent. Flytande vindkraft längre ut till havs har däremot en verkningsgrad på upp till 55 procent, säger Marcus Thor.

Hexicon levererar tekniken till de flytande plattformarna som behövs för havsbaserad vindkraft, men arbetar också med att öppna upp nya marknader och projektutveckling globalt.

Om Hexicon
Hexicon AB är ett svenskt cleantech-företag som levererar kunskap, lösningar och IP-rättigheter inom flytande vindkraft.
Hexicons lösningar möjliggör energiproduktion till havs, på områden som normalt inte kan utnyttjas på grund av stora djup eller svåra bottenförhållanden.
Hexicon grundades 2009 och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Läs mer på: www.hexicon.eu