”Screening och diagnostik är beroende av tillförlitliga resultat – och det är det vi levererar”, säger Carita Stenudd, nordisk försäljningschef på Hologic. Foto: Bosse Johansson.

Ledande inom populationsbaserad screening 

De senaste decenniernas forskning och utveckling har lett till stora framsteg i kampen mot cancer. Tack vare nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel kan sjukdomen i de flesta fall bromsas, i vissa fall till och med botas. 

Men faktum är att de mest effektiva insatserna är de som bidrar till att cancer aldrig hinner utvecklas. Hologic är ett innovativt medicintekniskt företag som är världsledande inom två av de framgångsrikaste formerna av cancerprevention: screening för livmoderhalscancer respektive mammografi för upptäckt av bröstcancer. 

– Vi är inte så kända i Sverige men globalt är vi över 6 000 anställda och våra instrument används på laboratorier världen över, säger Carita Stenudd, nordisk försäljningschef. 

År 1996 revolutionerade Hologic kampen mot livmoderhalscancer med ThinPrep®, det första godkända vätskebaserade testet för gynekologisk cellprovskontroll som är signifikant mer effektiv än konventionella Pap Smear-test för att detektera cellförändringar (1,2). Till dags dato har över 750 miljoner ThinPrep-tester genomförts. 

I maj 2008 godkändes Aptima® HPV Assay som detekterar det virus som orsakar livmoderhalscancer. Till skillnad från äldre HPV-tester som är DNA-baserade analyserar Aptima HPV istället mRNA. Fördelarna jämfört med äldre tester är den höga känsligheten i kombination med en signifikant förbättrad specificitet, alltså den bättre förmågan att skilja mellan aktiva och transienta infektioner utan risk för sjukdom. Minskningen av antalet falskt positiva resultat minskar onödig oro hos kvinnorna samtidigt som vårdkostnaderna sjunker då antalet opåkallade uppföljningar blir lägre (3,4).

Hologic har också flyttat fram de teknologiska gränserna inom bröstcancer. Med 3D-mammografi detekterar Hologics system signifikant fler fall av invasiv cancer än traditionell mammografi (5).

Hologic är inte bara ledande inom screening för cancer, utan också sexuell hälsa med en bred portfölj av diagnostiska lösningar för infektionssjukdomar och screening för luftvägssjukdomar, däribland SARS-CoV-2-viruset. 

Carita Stenudd ser stora möjligheter för Hologic på den nordiska marknaden. 

– Nyligen lanserade vi också Panther® Scalable Solutions som adderar nya konfigurerbara alternativ till Panther® Systemet, vår integrerade, helautomatiserade plattform för molekylärdiagnostik. Med Panther Scalable Solutions kan laboratorier anpassa sitt Panther-system för att ytterligare öka flexibiliteten, driftskapaciteten och testvolymerna i sin egen takt – vilket ökar labbens produktivitet ännu mer (6).

Läs mer

 

 

 

 

 

1: Gibb RK, Martens MG, et al. Rev Obstet Gynecol. 2011; 4(Suppl 1): S2–S11.
2: ThinPrep 2000 System Package Insert, EU-version, MAN-06366-001 Rev 1.
3: APTIMA HPV Assay Package Insert, EU-version, AW-14517-001 Rev 7.
4: Weston G, et al. BMJ Open 2020;10:e031303. doi:10.1136/bmjopen-2019-031303.
5: Friedewald SM et al. Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography. JAMA. 2014 Jun 25;311(24):2499–507.
6: Operator’s Manual combined for Panther/Panther Fusion, AW-18851-001.  

 

ADS-02966-NOR-SE Rev 001 @2020. Innehållet i denna text är i informationssyfte och är inte avsett att vara medicinsk rådgivning. Kontakta din läkare för specifika råd om din hälsa och behandling.

Hologic®, ThinPrep®, Aptima® och Panther® är registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag.

nordicinq@hologic.com

Presenteras av:
Hologic

Hologic, Inc. är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Ett stort teknologiskt kunnande och robusta forsknings- och utvecklingsproram ligger till grund för Hologics devis: the Science of Sure. För mer information om Hologic, besök www.hologic.com