Genius™ Digital Diagnostics System gör screening för livmoderhalscancer både snabbare och exaktare”, säger Michael Quick, chef för forskning och utveckling på Hologic.

”Med artificiell intelligens tar vi cancerpreventionen till nästa nivå”

– Gynekologisk cellprovskontroll med cytologi är lika viktigt som någonsin, men det ställs höga krav på dem som har till uppgift att hitta ett litet fåtal avvikande celler bland de 70 000-80 000 cellerna i ett cellprov. Genom att kombinera digital avbildning med artificiell intelligens kan Genius™ Digital Diagnostics System snabbt analysera varenda cell på ett objektglas, något som kommer att revolutionera screening för livmoderhalscancer, säger Michael Quick, Hologics chef för forskning och utveckling inom bland annat digital cytologi.

Att undersöka cellprover i mikroskop för att hitta tidiga tecken på cancer är lite som att söka efter en nål i en höstack. Icke desto mindre är det tack vare just denna teknik, cytologin, som antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige nästan halverats sedan screeningprogram med cellprovskontroller infördes på 1960-talet.

Som ledande inom populationsbaserad screening har Hologic vid flera tillfällen flyttat gränserna, inte minst inom kvinnohälsa.
År 1996 lanserades ThinPrep®, det första godkända vätskebaserade testet för gynekologisk cellprovskontroll.

– Fördelen med detta test är att proverna är av högre kvalitet och visar mer representativa celler än konventionella utstryk, förklarar Michael Quick.

År 2008 introducerades Hologics Aptima® HPV Assay som detekterar det virus som orsakar livmoderhalscancer. Till skillnad från äldre HPV-tester som är DNA-baserade analyserar Aptima HPV istället mRNA vilket ger samma höga känslighet, men signifikant förbättrad specificitet, alltså förmågan att skilja mellan potentiellt farliga och harmlösa infektioner.
Och nu är det dags igen: Genius™ Digital Diagnostics System sållar snabbt fram de mest diagnostiskt relevanta cellerna och visar dem i ett galleri på skärmen.

– Med AI tar vi screeningprocessen till en högre nivå, men det är alltjämt upp till patologer och cytodiagnostiker att tolka resultaten utifrån sin expertis, säger Michael Quick.

 


Innehållet i denna text är i informationssyfte och är inte avsett att vara medicinsk rådgivning.
Kontakta din läkare för specifika råd om din hälsa och behandling.
Hologic, Genius, ThinPrep och Aptima är registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag.
ADS-03145-NOR-SE Rev 001 @2021

Hologic är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Ett stort teknologiskt kunnande och robusta forsknings- och utvecklingsprogram ligger till grund för Hologics devis: the Science of Sure.
För mer information om Hologic, besök www.hologic.com
Kontakt: nordicinq@hologic.com