Louise von Matern är Customer Success Manager på den digitala plattformen Howspace, en AI-driven plattform för digital facilitering av lärande, samarbete och organisationsutveckling.

Ny digital plattform stimulerar lärandeprocessen – frigör engagemang och kreativitet hos alla deltagare

Med rätt digitala verktyg skapas helt nya förutsättningar för att stimulera lärandeprocessen.
– I dag kan vi exempelvis i större utsträckning använda oss av socialt lärande där deltagarna skapar innehåll tillsammans, säger Louise von Matern, Customer Success Manager på den digitala plattformen Howspace.

Digitala utbildningsverktyg har funnits länge och har traditionellt inneburit att deltagarna fått ta del av information för att sedan göra uppgifter och svara på frågor.
Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter.

– Vi går mot mer samskapande av innehåll. Inom vuxenpedagogik kan man förlita sig på deltagarnas samlade erfarenhet och kunskap, och dra nytta av det som kallas socialt lärande. Det är en pedagogik som skulle kunna användas i större utsträckning både inom undervisning och organisationsutveckling, säger Louise von Matern.

Alla i gruppen bidrar
Socialt lärande i digitala miljöer påminner om hur kommunikation sker på sociala medier, där alla kan bidra genom inlägg i diskussioner som andra sedan kan utveckla. Skillnaden är att den som har rättigheter som administratör också kan facilitera interaktionen, som att öppna, stänga och fördjupa samtal.

När informationen som deltagarna delar är digitaliserad öppnas nya möjligheter för efterbearbetning. Deltagarna kan aktiveras att leta efter likheter och skillnader, och kan ta hjälp av AI-funktionalitet för att sammanfatta och skapa innehållskluster.

– Forskning visar att 20 procent av allt lärande sker i interaktion med andra. Med Howspace kan vi skapa dialog och aktivera reflektion, både enskilt och tillsammans. Deltagarna förstår intuitivt hur de ska bidra med text, bild och videor, berättar Louise von Matern.

Enkelhet viktigt
Även för lärare är enkelheten viktig för att de ska känna sig motiverade att använda digitala verktyg i undervisningen.

– Man ska inte behöva förlita sig på sin tekniska kollega för att komma igång. Är det enkelt blir det också roligt, avslutar Louise von Matern.

Howspace är en AI-driven plattform för digital facilitering av lärande, samarbete och organisationsutveckling. Den är intuitiv och kräver inget tekniskt kunnande av användaren. Verktyget kan snabbt skräddarsys utifrån olika typer av behov. Howspace kan användas i alla miljöer och med alla enheter.

Läs mer på: www.howspace.com/sv/