Hur kan vi göra skillnad i varje barns liv och skolgång?

Att klara av skolan är en av de viktigaste faktorerna för ett hälsosamt och gott liv. De flesta barn mår bra, utvecklas och trivs i skolan. Men alltför många unga beskriver psykisk ohälsa med koppling till att skolan inte är en trygg plats som ger dem möjlighet att lyckas. 

För barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), diagnostiserad eller misstänkt, adhd, add, autism, språkstörning eller intellektuell funktionsnedsättning kan dagens skolsystem kännas som en omöjlig hinderbana. Föräldrar och pedagoger kämpar för att förstå och stötta barnen, men utan rätt förklaringsmodell, anpassningar och insatser visar forskningen att dessa barn lätt tappar motivationen och glädjen för lärandet.

Alla vuxna runt ett barn eller en ungdom har möjlighet att göra skillnad och bidra med den positiva kraft som gör att barnet känner sig välkommet, inkluderat, hoppfullt och kompetent i skolan. För detta behöver föräldrar, pedagoger, elevhälsa och övrig personal i skolan rätt kunskap och verktyg som enligt forskning är effektiva och framgångsrika i bemötande, stöd och insatser för barn med NPF.

SMART Academy har bred kunskap om utmaningar och anpassningar vid NPF i alla åldrar. Vi skapar kurser, utbildar och handleder beslutsfattare, skolledning, pedagoger, föräldrar och elevhälsan utifrån skolan och elevens förutsättningar och behov. Tillsammans kan vi göra skillnad i varje barns liv och skolgång!

Läs mer här

  1. NPF betyder neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och omfattar till exempel diagnoser som adhd, add, autism, språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning.
  2. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 10% av alla barn och unga lever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  3. SMART Academy erbjuder kurser, föreläsningar och handledning för beslutsfattare, skolledning, pedagoger, föräldrar och elevhälsan utifrån den senaste forskningen och ett ständigt uppdaterat kunskapsläge.
  4. SMART Psykiatri är en privat vårdgivare och en samlande community för psykisk hälsa som erbjuder barn, ungdomar och vuxna evidensbaserad utredning och behandling i hela Sverige. Digitalt eller på mottagningar i Stockholm och Borås.

Läs mer