Forskningen som driver framgång
inom läkemedelsbranschen

Incyte är ett litet bolag med stort fokus på forskning, utveckling och kommersialisering av egna läkemedel mot cancer där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ. Ambitionen är att läkemedel som blivit regulatoriskt godkända ska nå patienten och användas på att så enkelt och effektivt sätt som möjligt för att skapa maximal nytta och minimera möjliga biverkningar.

– Vi fokuserar på det vetenskapliga genom alla led i läkemedlens utvecklingsprocesser, och har lyckats hitta ett arbetssätt som vi menar är unikt i branschen. Idag har vi 23 substanser under utveckling i olika faser med 20 olika targets – en imponerande portfölj för ett företag av vår storlek. Vår ambition är att adressera cancer och på längre sikt vara en del av att bota cancer, säger Erik Fromm, VD.

Genom partnerskap utvecklas framtidens läkemedel
Antalet kliniska prövningar som drivs i Sverige har gått ner markant de senaste åren. En anledning till detta är att kraven på sjukvården har ökat och det finns idag mindre marginal för forskning och kvalitetshöjande arbete inom vården. Kliniska studier är en förutsättning vid utvecklingen av nya läkemedel där ett nära samarbete mellan innovativa läkemedelsföretag, sjukvård och patienter är helt avgörande.

– Idéer, innovation samt framtagandet av lovande läkemedelsubstanser görs ofta av oss som läkemedelsföretag. Men utan ett nära samarbete mellan oss, vården och patienter kan dessa idéer och substanser inte ta sig från laboratoriet och hela vägen fram till godkänt läkemedel, säger Johan Hultén, medicinsk chef, Norden.

Kliniska studier är en möjlighet för patienter utan behandlingsalternativ
Kliniska studier är viktiga eftersom de ger en ökad kunskap hos såväl sjukvården som för patienterna. Att vara med i kliniska studier innebär att befinna sig i framkant inom forskning och utvecklingen av läkemedel.

– Det finns många cancerpatienter idag som har blivit behandlade med redan godkända läkemedel, men utan framgång. Möjligheten för dessa patienter att vara med i kliniska studier innebär att man får chansen att prova ett läkemedel som ännu inte är godkänt men som potentiellt kan ha positiv effekt på sjukdomen. Det ger även en värdefull erfarenhet bland vårdpersonalen att deltaga. När myndigheterna har bestämt att ett nytt läkemedel kan börja användas i Sverige är den erfarenheten en fördel. Erfarenhet på kliniken från en klinisk studie ger en effektivare introduktion och därmed når nyttan av det nya läkemedlet patienten snabbare, säger Magdalena Janzén, chef för kliniska prövningar, Norden.

En effektivare process kan vara livsnödvändig
När ett läkemedel registrerats måste också beslut om finansiering av behandlingen fattas. För att detta ska fungera måste det finnas snabba och effektiva system för att utvärdera de nya teknologierna.

– Det beslut som de regulatoriska myndigheterna fattar är baserat på om läkemedlet är effektivt, säkert och ger tillräckligt mycket effekt för de eventuella biverkningar som finns. De nya cancerläkemedlen har en tendens att komma med en prislapp och det kan ta lång tid för systemet att besluta om det är något som ska skattefinansieras och här krävs det initiativ till bättre processer för att ett läkemedel snabbt ska nå patienter med livshotade sjukdomar, säger Fredrik Neij, chef Market Access, Norden.

Erik Fromm avslutar med att berätta att de under 2021 fått två nya läkemedel godkända av de regulatoriska myndigheterna. De är nu på bedömning hos prismyndigheter i Norden och Incyte hoppas och tror att det är läkemedel som kommer göra stor skillnad för patienter med flera olika cancerformer som antingen helt eller delvis saknar effektiva behandlingar.


Om Incyte

Incyte grundades 2002 och är ett globalt läkemedelsföretag med inriktning på forskning, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sjukdomar där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ.

Forskningsprogrammet består av 23 utvecklingskandidater som riktas mot 20 molekylära mål. I portföljen finns immunterapier som syftar till att få patientens eget immunsystem att angripa cancerceller och riktade behandlingar som syftar till att direkt eller indirekt blockera effekterna av cancerframkallande mutationer.

Incyte har sitt globala huvudkontor i Delaware i USA och europeiskt huvudkontor i Morges (Schweiz). Över hela världen har Incyte mer än 2000 medarbetare.

www.incyte.com