Återbrukbara moduler skapar ökad flexibilitet och lägre driftkostnader

I takt med den accelererande befolkningsökningen i Sverige ökar antalet barn i våra skolor. Samtidigt får fler skolor än tidigare problem med sina lokaler, allt ifrån att de döms ut på grund av exempelvis dålig ventilation eller till att de inte räcker till för det växande elevantalet.

– Vi ser att det blir större årskullar och att skicket i befintliga skolor skapar stora problem för kommunerna. Det har också tillkommit fler miljö- och hållbarhetskrav för skolbyggnaderna att ta hänsyn till än tidigare, säger Jannica Skyving, försäljningschef på Indus.

Ökad flexibilitet och hållbarhet
Bra skollokaler är en viktig faktor för att skapa en god skolmiljö, och det är lika viktigt för eleverna som för skolans personal.
– Med hjälp av moduler kan vi hjälpa kommunerna att skapa bättre skolmiljö och samtidigt ge dem en ökad flexibilitet. De får smarta, hållbara lokaler, som möter BBR-kraven, som ett komplement till de befintliga lokalerna. Dessutom är modulerna enkla att plocka ner när skolan inte längre har behov av den extra ytan, berättar Beatrix Fager, säljare på Indus.

Indus, som är en av Nordens ledande leverantörer av tillfälliga lokaler, har under flera år haft ett stort fokus på hållbarhet.
– Våra moduler är byggda helt i trä, har god innemiljö och genomtänkta materialval. Modulen i sig är ett cirkulärt kretslopp: den byggs, hyrs ut, flyttas, renoveras och återanvänds, allt för att skapa ett minskat klimatavtryck, förklarar Beatrix Fager.

Uppvärmning kan ske via fjärrvärme eller förnyelsebar solenergi som företaget tillhandahåller till sina kunder.
– Vi är ett hållbart företag, det genomsyrar hela vår affärsidé, och vi vill hjälpa våra kunder att bli mer hållbara. Det gör vi bland annat genom vårt solcellserbjudande som vi är relativt unika med, dessutom sänker det skolornas energikostnader, säger Beatrix Fager.

Modulerna går snabbt att sätta upp, en standardlösning brukar vara uppe på 4–6 veckor.
– Det är oftast bygglovet som styr hur snabbt vi kan få upp modulen, och där kan vi vara behjälpliga. Vi hjälper våra kunder med allt från totalentreprenad till att vara rådgivare. Våra säljare har god kunskap om offentlig upphandling och finns tillgängliga som rådgivare när upphandlande part känner sig osäker på ramverket, avslutar Jannica Skyving.

 

 

Indus – framtidens lokaler
Genom att erbjuda privat och offentlig sektor lokaler av återbrukbara moduler, med stort fokus på miljö och hälsa, är vi en ansvarstagande och ledande aktör i branschen. Vi hjälper till med allt från bygglovshantering och byggnation till löpande underhåll och service. Vi har mycket god kunskap om offentlig upphandling och finns tillgängliga som rådgivare.

www.indus.se

www.indus.se/skolmoduler