App gör skolresekorten digitala

Inför varje läsår distribueras skolkort för kollektivtrafiken till tusentals elever i landets kommuner. Infospread presenterar nu en lösning för distribution av digitala skolkort som förenklar hela hanteringen, från ansökan till fakturering.

Idag har kommunen uppdraget att se till att rätt elev har rätt kort. Den processen innebär en rad manuella moment, där bland annat skolpersonalen får stämma av och korrigera elevlistor, distribuera korten samt manuellt rapportera förändringar.

Skolkonto tar ett helhetsgrepp
Den nya modulen Skolkonto är resultatet av ett nära och givande samarbete mellan Infospread och Värmlandstrafik som sedan höstterminen 2019 använt lösningen.

Eleven väljer digital skolbiljett och anger sitt mobilnummer i kommunens  e-tjänst där de söker in till skolan. Uppgifterna för de elever som uppfyller kraven hämtas automatiskt till Skolkonto, som skickar ut biljetterna via sms till eleverna. Med ett klick på länken i sms:et hämtar och aktiverar eleven själv sin skolbiljett och ser den då i länstrafikens app. I samma app når de reseplanerare, realtidskarta och andra biljetter.

Rätt hela vägen
Skolkonto ger den skolkortsansvarige möjlighet att löpande följa upp hämtning och aktivering, och när en elev avbryter sina studier kan skolbiljetten genast göras ogiltig. Återstående giltighet krediteras då automatiskt hos länstrafiken. Att uppgifterna om distribuerade biljetter ständigt är uppdaterade gör faktureringen enkel och korrekt.

Samarbete för smarta lösningar
Skolkonto är ett resultat av ett omfattande och kreativt samarbete med Värmlandstrafik.

– Vi är tacksamma för den nära kontakt och det goda samarbetet vi har med våra kunder. För oss är det ett ovärderligt sätt att förstå deras utmaningar och problem och hitta den optimala lösningen, säger Erik Arnalid Marknadschef på Infospread. 

Jobbar du med dessa frågor inom kommun eller länstrafik? Kontakta oss idag på 036-36 1755

Möt oss på Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3 Stockholm

Läs mer på: infospread.se/nyheter/

Som ett litet företag med stora möjligheter startade vi vår resa 2005. Sedan starten har vi drivit kollektivtrafiken framåt och underlättar idag vardagen och resandet för över 700 000 resenärer runt om i Sverige varje månad. Vi har blivit en spindel i kollektivtrafiknätet och våra lösningar förbinder landet och suddar ut länsgränserna. Infospread har stort förtroende i Sverige och två tredjedelar av länstrafikbolagen använder sig av våra mobila lösningar. Funderar du fortfarande på varför du också ska göra det?

Läs mer