Infrea moderniserar och utvecklar svenska infrastrukturföretag

Infreas vd, Tony Andersson

 

Infrea är experter på att identifiera infrastrukturbolag i behov av modernisering och att förvärva samt utveckla dem. Företagets affärsstrategi bygger på en kombination av entreprenörskap, företagsledning och fundamental finansiell analys för utveckling.

Infrea är ett noterat investmentbolag som fokuserar på att förvärva, modernisera och utveckla infrastrukturbolag.
- Vi investerar i bolag som sköter om vårt samhälle och det är en helt unik satsning bland börsnoterade företag i Sverige, säger vd Tony Andersson.

Infrea är relativt nytt på den publika marknaden men har redan etablerat sig som en pålitlig och nytänkande aktör. Företaget investerar enbart i svenska bolag och bedriver en konsekvent, transparent och ärlig förvärvsprocess.
- Vi investerar för att bygga Sverige. Alla våra bolag har funnits under lång tid och har klarat sig igenom alla moderna finanskriser. Det gör att vi är en infrastrukturkoncern som varje svensk kan känna sig trygg att köpa en aktie i.

Coachar företagspartners
Infrea erbjuder investerare en långsiktig aktie med årlig överkastning – redan nu har företaget en tillväxttakt på 15-20 procent per år. Tony poängterar att de dessutom har mycket att erbjuda företagspartners.
- De företag som går i tankar om generationsskifte eller har nått sina glastak kan också vända sig till oss – vi coachar och hjälper dem framåt. Det betyder att varumärken kan leva vidare och att jobbtillfällen finns kvar. Visionen är att ägare av bolag som går i tankar om att sälja, kontaktar oss först.

Infrea besitter unika kompetenser och perspektiv. Med sin bakgrund inom storbolag som Assa Abloy, Bravida och Skanska kan Tony själv bistå med en annan målbild av vad som är möjligt eller inte.
- Våra kombinerade erfarenheter består av både toppar och dalar och det medför att vi kan hjälpa till med allt från digitalisering och nya affärsmodeller till dataanalys och nätverkande genom skalfördelar. Vi står oerhört väl rustade för att coacha företag till nya höjder, avslutar han.


Kontakta Infrea

Infrea

Presenteras av: Infrea