”InsureEd möjliggör ett stort lärande som en naturlig och prioriterad  del i vardagen” – Hedda Hök, vd InsureEd
”InsureEd möjliggör ett stort lärande som en naturlig och prioriterad del i vardagen” – Hedda Hök, vd InsureEd

De vill stärka försäkringsbranschen – med smart utbildningsplattform

Självstudier ställer höga krav på eget ansvar. InsureEd’s starka tro för att lyckas är att avsätta tid och att vara sann mot sig själv.

Att framtidssäkra sig själv, att strukturera inlärningen efter individuella behov och att reflektera över det kursinnehåll du tar del av är alla viktiga framgångsfaktorer för digital inlärning. Självstudier innebär att du själv driver ditt lärande i den takt som passar dig, på dina egna villkor.

InsureEd’s interaktiva och digitalt utformade utbildningar är specifikt framtagna för personer verksamma inom försäkring och fungerar helt på distans.

Hedda Hök, vd på InsureEd, avslöjar att siktet är inställt på att ta plats som Sveriges främsta utbildningsbolag för försäkringsbranschen.
– Vi vill ge den som direkt eller indirekt distribuerar en försäkring förutsättningar att växa i branschen och stärka sitt eget varumärke.

Försäkringsbolag och förmedlare har en avgörande samhällsekonomisk funktion som stärks genom utbildning. InsureEd, dotterbolag till Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM), går i bräschen för att fortbilda i och kring försäkringsförmedling. I utformningen av sina utbildningar samarbetar InsureEd med ämnesexperter, potentiella kursdeltagare, forskare och beteendevetare.

Det ökar konsumenternas trygghet och går i linje med lagar och regler likväl individuellt behov av kontinuerlig fortbildning i en ständigt föränderlig omvärld, menar Hedda vidare.
– Med en målinriktad utbildning baserad på branschens kunskaper och samlade kompetens ger vi något som ingen annan kan. Därmed blir InsureEds utbildningar viktiga för försäkringsbranschen i sin helhet med ännu större kundnytta som mål, menar Gunnar Hökmark, styrelseordförande i Insureed samt SFM.

Med nya funktioner, tjänster och utbildningar som grund tar InsureEd nu nästa steg i utvecklingen av interaktiva tjänster och utbildningar för individuell och personlig utveckling i försäkringsbranschen.

Läs mer

Verksamheten har funnits sedan 2017, bolagiserats under 2019 Dotterbolag till SFM, Svenska Försäkringsförmedlares förening.

Läs mer