Intergate står starka när säkerhetsbehovet ökar

I rådande världsläge där både osäkerheten och hotbilderna ökar är vikten av att känna sig säker i samhället högre än någonsin – vare sig det gäller att ha kontroll på säkerhetsklassad information eller att hålla obehöriga ute. Intergate möter detta behov genom att erbjuda högkvalitativa säkerhets- och accessprodukter som är byggda för att hålla länge, oberoende av yttre faktorer.

Med en högaktuell debatt kring kärnkraftverk, samtidigt som samhällskänsliga anläggningar upplever en ökad hotbild, växer behovet av högkvalitativa säkerhetslösningar kraftigt. Martin Persson, vd på Intergate, menar att de sett en ökad efterfrågan från företag som önskar uppdatera sina säkerhetslösningar, exempelvis genom in- och utpassager, och på så sätt få kontroll på samtliga delar av säkerhetsarbetet inom verksamheten.

Produkterna som Intergate erbjuder finns redan på många anläggningar runtom i samhället, utan att de nödvändigtvis märks av. Då slussning och kontroll av trafik på detta sätt bör göras sömlöst och med individen i åtanke är detta någonting som Martin ser ljust på.
– Intergate har moderna och högkvalitativa produkter som kan anpassas efter företagens önskade utfall. Möjligheten att anpassa säkerhetsanordningarna gör att människor kan använda dem utan att det stör den dagliga driften.

Ökad intern kontroll
Säkerhetsarbetet som utförs med Intergates produkter går längre än att endast hindra obehöriga att ta sig in på anläggningar. Exempelvis möjliggör produkterna för en ökad intern kontroll då man får en större inblick på vilka som bör ha tillgång till känslig information, eller om samtliga personer tagit sig ut ur anläggningen vid en utrymning.

– Det är vitalt att ha kontroll på situationen innan faran inträffar – och det kan vi hjälpa till med. Med ett övergripande och brett produktsortiment har vi det som krävs för att skapa ett tryggt och säkert samhälle, avslutar Martin.

Läs mer om Intergate här

Intergate AB har sedan 1995 försett företag, kommuner och myndigheter både i och utanför Sverige med smidiga lösningar för person- och fordonstrafik.

Med flera tusen installationer av allt från vägbommar i parkeringshus till passagesystem i Kärnkraftverk vet vi vad som krävs för att skapa unika kundanpassade lösningar för specifika behov.