Inuit automatiserar sårbarhetshanteringen

Att identifiera sårbarheter i organisationens IT-miljö – för att patcha eller åtgärda dessa – är en viktig del av säkerhetsarbetet. Inuit hjälper sina kunder med rutiner och verktyg som kan automatisera och underlätta hela processen. 

Ända sedan starten för 23 år sedan har Inuit arbetat med IT-säkerhet. Syftet är att göra människors vardag enklare, effektivare och säkrare. Kunderna finns över hela Norden och i alla branscher och storlekar. Problemen är ofta desamma, oavsett organisationens storlek. För många är det en utmaning att ha uppdaterade system och på så sätt undvika att bli sårbara.

–Det räcker inte att göra en sårbarhetsanalys och sedan ta ut en rapport över vilka risker som finns. Problemet är ofta hur dessa ska åtgärdas. Här har vi gjort det enkelt och har verktyg som kan hjälpa verksamheter att komma i mål med detta, säger Erik Tjärnkvist som är produktchef på Inuit.

Kombinerad sårbarhetsanalys och patchning
Inuit erbjuder många verktyg inom IT-säkerhet, som kan anpassas utifrån kundernas behov. Tillverkarna är noga utvalda där ManageEngine är en av de större, som Inuit har ett nära samarbete med. Bland säkerhetslösningarna från ManageEngine finns verktyg för att effektivisera patch- och sårbarhetshanteringen. Kunden får en kombinerad lösning för sårbarhetsanalys och åtgärd, för en effektivare hantering.

–Vi hjälper organisationer att korta ner tiden mellan att sårbarheten blir känd till att den åtgärdas i kundens miljö. På så sätt får de en säkrare IT-miljö, fortsätter Erik Tjärnkvist.

Det är inte ovanligt att verksamheter avvaktar med att åtgärda sårbarheter– trots att de är kända och motåtgärd finns.

–Att ha en bra process och verktyg för detta sparar resurser inom organisationen. Det gör att IT-personalen kan jobba effektivt och vara mer proaktiva.

Läs mer om Inuit här

Om Inuit AB
Inuit erbjuder effektiva IT-lösningar som förenklar vardagen för både IT och personal. Lösningarna hjälper dig att uppnå hög säkerhet, ökad verksamhetsnytta och nöjdare användare inom områden som cybersäkerhet, UEM, service management, IT operations management, IAM, molntjänster mm. Kontakta oss eller boka ett onlinemöte på inuit.se