Förtjänar barn och lärare bättre luft i skolan?

Skolan är en plats för lärande, kunskapsutbyte och fostran. För att elever och lärare ska kunna koncentrera sig, prestera fullt ut och må bra behöver inomhusluften innehålla tillräckligt med syre och så lite föroreningar som möjligt.

Läs mer på InventiAirs hemsida

– Att ventilera skolor är en utmaning. Här samlas många personer per ytenhet och det ställer extra höga krav på hur luften ska tillföras för att få rätt funktion, säger Petter Lundgren, försäljningsansvarig på InventiAir.

InventiAir är ett ventilationsbolag, vars teknik och produkter bygger på svensk forskning. Klassiska ventilationstekniker och -produkter har kombinerats på ett unikt sätt för att öka nyttan av den tillförda luften.

– Våra produkter får fram mer av den rena, filtrerade tilluften till brukarna än konventionella ventilationsmetoder klarar. Samtidigt andas eleverna och lärarna in mindre av varandras förbrukade luft, vilket minskar smittspridningen, säger Martin Sellö, vd för InventiAir.

Ett effektivt luftutbyte

InventiAir ser till att luftutbytet blir högt och att den rena luften hamnar på rätt ställe: runt varje enskild människa i lokalen. Den dåliga, syrefattiga luften, med föroreningar, virus och bakterier hamnar i taknivå.

– InventiAirs första produkter togs fram för klassrum. Vi använder fortfarande våra ursprungsprodukter i skolor. Naturlagarna – att varm luft stiger och att luft med olika temperatur skiktar sig – är grunden för vår teknik, säger han.

Därmed har problemen med traditionell ventilation som blandar om luften i lokalen tagits bort och även problemen med deplacerande ventilation, som kan ge drag.

Läs mer om ventilation av skolor här!

Forskning och mätningar verifierar

Även befintliga ventilationssystem kan få ökad effekt, tack vare att InventiAirs produkter monteras i slutet av ventilationssystemet, närmast dem som använder luften.

– InventiAir har stor kunskap om hur man får ventilationen att fungera som bäst, oavsett om elever och lärare sitter still, går omkring eller har idrottstimme. Vi vet genom forskning och mätningar att våra lösningar är upp till fyrtio procent mer effektiva än konventionell ventilation. Det är elever och lärare väl värda, säger Martin Sellö.

Passivhuset Skapaskolan (F-9) nominerades till Årets Byggnad 2019 och har valt InventiAirs ventilationsdon Tubus som distribuerar tilluft längs väggarna. Foto: InventiAir

Läs mer här om bättre luft inomhus!

Fakta
InventiAir startades 2008 ur ambitionen att ge människor den bästa möjliga inomhusluften. Företaget utvecklar och tillverkar unika produkter som optimerar distributionen av ren luft till människorna i rummet. Produkterna ventilerar, kyler och värmer. Resultatet blir bättre luftkvalitet, behagligare temperatur, ökad komfort och lägre energiförbrukning.

Kontakt: Martin Sellö, vd InventiAir
Telefon: +46 70 722 44 01
Mejl: martin@inventiair.se
Ranhammarsvägen 20, 168 67 Bromma

https://inventiair.se