Forskningsbolaget ISR Holding ett steg närmare mot att finna botemedel mot HIV 

Sedan 2012 har det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget ISR, Immune System Regulation Holding AB, utfört kliniska studier på immunsystemet för att hitta botemedel mot HIV. Bolaget har som mål att utveckla behandlingar mot kroniska sjukdomar som HIV och cancer, genom att utveckla läkemedel som stimulerar immunsystemet. 
– Det är en unik studie då ingen tidigare har försökt behandla den vilande HIV-infektionen integrerat i vårt DNA, berättar Ola Winqvist, vd på ISR Holding AB.  

Klicka här för att ta reda mer om ISR och deras kliniska studier

Bolaget började sin forskning efter att ha observerat katter som lider av Feline Immunodeficency Virus (FIV), och kan dö i AIDS, likt människor. Två av katterna kastrerades och mirakulöst levde vidare i tio år medan samtliga okastrerade katter dog inom några månader. Ett samband mellan hormonsystemet och immunförsvaret hade observerats. Studien visade då att hormonet GnRH får T-celler, en typ av vita blodkroppar i immunförsvaret, som innehåller HIV-viruset att synliggöra viruset för immunsystem. Immunsystemet kan då eliminera de smittade T-cellerna och förstöra dem helt.  

– Vid en klinisk studie gjord på 26 patienter i Sydafrika kunde vi se att efter en månads behandling med GnRH så var antalet aktiverade T-celler fler och HIV-nivåerna hade sjunkit i blodet. Vanligtvis när man slutar med bromsmedicin så går HIV-nivåerna upp men här fortsatte de nedåt ytterligare 1 månad efter avslutad behandling. Vi skapar en möjlighet för immunsystemet att känna igen de HIV-infekterade T-cellerna och döda dem, förklarar Ola Winqvist, vd på ISR. 

ISR har en pågående studie där man försöker påverka gömt HIV-virus på Huddinge Sjukhus, Södersjukhuset i Stockholm och nu inkluderas även Östra Sjukhuset i Göteborg. ISR planerar en studie i Berlin på patienter som utvecklat resistens mot HIV-medicin och riskerar att vidareutveckla AIDS.  

– Tillsammans med den kliniska prövaren från Sydafrika kommer vi att undersöka patienter som har artresistens och se om vi med vår behandling kan minska eller till och med slå ut den artresistenta reservoaren. Men den här typen av immunstimulerande behandling önskar vi att kunna slå ut artresistensen, minska antalet HIV-infekterade celler och slå ut sjukdomen. Förhoppningen långsiktigt är såklart att vi ska kunna bota patienterna, avslutar Ola Winqvist. 

Klicka här för att ta reda mer om ISR och deras kliniska studier

Presenteras av:

 

 

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.  

Kontakt:
Erik Penser Bank, Certified Adviser
08-463 80 00 
Email: certifiedadviser@penser.se