Forskningsbolaget ISR ett steg närmare att finna botemedel mot HIV

Sedan 2012 har det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget ISR, Immune System Regulation Holding AB, utfört kliniska studier på immunsystemet för att hitta botemedel mot HIV.

Bolaget har som mål att utveckla behandlingar mot kroniska sjukdomar som HIV och cancer genom att utveckla läkemedel som stimulerar immunsystemet.
– Ofta tänker man på hur man bäst ska behandla bakterien eller viruset. Som immunolog vänder jag på steken och försöker stödja immunsystemet till att bli effektivt nog att avvärja kroniska tillstånd såsom cancer, HIV, tuberkulos eller hepatit B, berättar Ola Winqvist, vd på ISR Holding AB och professor i klinisk immunologi.

Samband mellan hormonsystem och immunförsvar
Bolaget började sin forskning efter att ha observerat katter som lider av Feline Immuno-deficiency Virus (FIV) och kan dö i AIDS, likt människor. Två av katterna kastrerades och levde mirakulöst vidare i tio år medan samtliga okastrerade katter dog inom några månader. Ett samband mellan hormonsystemet och immunförsvaret hade observerats. Studien visade då att hormonet GnRH får T-celler – en typ av vita blodkroppar i immunförsvaret som innehåller HIV-viruset – att synliggöra viruset för immunsystem. Immunsystemet kan då eliminera de smittade T-cellerna och förstöra dem helt.
– Vid en klinisk studie gjord på 26 patienter i Sydafrika kunde vi se att efter en månads behandling med GnRH var antalet aktiverade T-celler fler och HIV-nivåerna hade sjunkit i blodet. Vanligtvis när man slutar med bromsmedicin går HIV-nivåerna upp men här fortsatte de nedåt ytterligare 1 månad efter avslutad behandling, förklarar Ola.

Vill lura ut infekterade celler
Just nu driver ISR en klinisk studie inom HIV med målet att hjälpa immunsystemet identifiera var i kroppens egna celler HIV-viruset gömmer sig. Det är en unik studie då ingen tidigare har försökt behandla den vilande HIV-infektionen då den är integrerad i vårt DNA.
– Förhoppningen är att vi med hjälp av olika läkemedel ska kunna lura ut de infekterade cellerna och avlägsna dem genom att engagera immunsystemet i större omfattning. Detta kan också appliceras på till exempel hepatit B, bröstcancer, malignt melanom eller tjocktarmscancer. Förhoppningen långsiktigt är såklart att bota patienterna.

Immunolid som stimulerar immunsystemet
ISR har den senaste tiden tagit flera stora steg framåt i utvecklingen av olika immunstimulerande substanser. Så sent som förra året presenterade bolaget till exempel en immunolid baserad på en makrolid antibiotika.
– Vi vet sedan tidigare att olika antibiotika kan ha viss effekt på virus eftersom molekylerna i den makrolida antibiotikan har en immunstimulerande effekt. Därför har vi strukturerat om den molekylen så att den inte längre hämmar bakterier utan istället kraftigare stimulerar immunsystemet. Just nu är vi i det finala steget innan vi får ansöka till FDA om att göra de första kliniska experimenten för att behandla exempelvis hepatit och cancer. Detta är något vi är oerhört stolta över och vi ser verkligen fram emot framtiden, avslutar Ola.

Presenteras av: ISR AB

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.

Läs mer på www.israb.se

Kontakt: Erik Penser Bank, Certified Adviser

Tel: 08-463 80 00

E-mail: certifiedadviser@penser.se