Ola Winqvist, vd ISR professor i klinisk immunologi.

Forskningsbolaget ISR ett steg närmare att finna botemedel mot HIV

Sedan 2012 har det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget ISR, Immune System Regulation Holding AB, utfört kliniska studier på immunsystemet för att hitta botemedel mot HIV.

Bolaget började sin forskning efter att ha observerat katter som lider av Feline Immuno-deficiency Virus och kan dö i AIDS, likt människor. Två av katterna kastrerades och levde mirakulöst vidare, medan samtliga okastrerade katter dog inom några månader. Studien visade då att hormonet GnRH får T-celler – en typ av vita blodkroppar i immunförsvaret som innehåller HIV-viruset – att synliggöra viruset för immunsystem. Immunsystemet kan då eliminera de smittade T-cellerna och förstöra dem.

– Vid en klinisk studie gjord på 26 patienter i Sydafrika kunde vi se att efter en månads behandling med GnRH var antalet aktiverade T-celler fler och HIV-nivåerna hade sjunkit i blodet. Vanligtvis när man slutar med bromsmedicin går HIV-nivåerna upp men här fortsatte de nedåt en månad efter avslutad behandling, förklarar Ola Winqvist, vd ISR professor i klinisk immunologi.

Vill lura ut infekterade celler
Just nu driver ISR en unik klinisk studie inom HIV med målet att hjälpa immunsystemet identifiera var i kroppens egna celler HIV-viruset gömmer sig.

– Förhoppningen är att vi ska kunna lura ut de infekterade cellerna och avlägsna dem genom att engagera immunsystemet i större omfattning. Detta kan också appliceras på till exempel hepatit B, bröstcancer, malignt melanom eller tjocktarmscancer. Förhoppningen långsiktigt är såklart att bota patienterna.

Immunolid som stimulerar immunsystemet
ISR har den senaste tiden tagit flera stora steg framåt i utvecklingen av olika immunstimulerande substanser. Så sent som förra året presenterade bolaget en immunolid baserad på en makrolid antibiotika.

– Vi vet sedan tidigare att olika antibiotika kan ha viss effekt på virus eftersom molekylerna i den makrolida antibiotikan har en immunstimulerande effekt. Därför har vi strukturerat om den molekylen så att den kraftigare stimulerar immunsystemet. Just nu är vi i det finala steget innan vi får ansöka till FDA om att göra de första kliniska experimenten för att behandla hepatit och cancer. Detta är något vi är oerhört stolta över och vi ser verkligen fram emot framtiden, avslutar Ola.

Läs mer

Presenteras av:
ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.