Distansmonitorering ska underlätta vardagen för kroniskt sjuka

Omkring hälften av Sveriges befolkning lider av en kronisk sjukdom. Hit räknas kronisk njursvikt som drabbar en av tio svenskar och som kan åtgärdas med dialys eller njurtransplantation. ItACiH har utvecklat ett it-stöd för monitorering av patienterna i hemmiljö. 

Med en våg och blodtrycksmätare mäter patienten vikt och blodtryck som rapporteras automatiskt till sjukhuset. Det innebär att vårdtagaren inte behöver åka till mottagningen och vårdgivaren kan direkt ta del av värden och få en överblick över patientens tillstånd. Parterna kan även kommunicera med sjukhuset genom videosamtal och bilder.

Hög vårdkvalitet, ökad säkerhet och trygghet, minskade komplikationer och förbättrad arbetsmiljö är några av fördelarna med it-stödet, menar Boris Magnusson, vd itACiH.
– Det kan också fungera för patienter med till exempel hjärtsvikt och kol.

ItACiH har även utvecklat ett kommunikationsstöd för att öka samverkan mellan kommun och sjukhus.
– Patienter som är i hemdialys kan få hjälp av kommunens distriktssjuksköterska i hemmet, som i sin tur kan kommunicera med specialister på sjukhusen, avslutar Boris Magnusson.

Läs mer på: www.itacih.se

Presenteras av:

I itACiHs hjärta finns en tanke om att fler ska kunna få så bra vård som möjligt med hög patientsäkerhet och att vårdgivarna ska ha en trygg och bra arbetsmiljö.

itACiH började som ett projekt på ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) vid den Palliativa Enheten i Lund 2012.

I ett nära samarbetet med vårdgivarna insåg vi snabbt att det fanns ett glapp i verksamheten, det saknades stöd för det som händer mellan vårdtagaren och journalen. Planeringen av det dagliga arbetet skrevs för hand i en papperskalender, på kom-ihåg-lappar och på olika listor som fanns uppsatta på alla tänkbara och otänkbara ställen!

Det personalen behövde var att lätt och överskådligt kunna se vad som dagligen ska göras både i det direkta arbetet med vårdtagarna men även annat – allt från att städa sköljen till att gå på möte.

All information som inte är journalhandling men som är nödvändig för att arbeta patientsäkert behövde helt enkelt någonstans att ta vägen.