Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande för den ideella organisationen jagvillhabostad.nu, vill se en ny social bostadspolitik.

Unga vill se en statlig social bostadspolitik för att lösa bostadsbristen

Idag bor 240 000 unga mellan 20-27 år hemma, 85 procent av dem ofrivilligt. Svårigheter att skaffa sig ett tryggt boende leder i sin tur till ökade stressnivåer, sämre ekonomi och minskade möjligheter att bilda familj, jobba och studera.

Alexander Wilson van Deurs är förbundsordförande för den ideella organisationen jagvillhabostad.nu som verkar för ungas rätt till en trygg bostad.
- Unga saknar både kapitalet och inkomsten som krävs för att köpa en bostad, och har inte tillräckligt med kötid för ett förstahandskontrakt. Det gör att de tvingas in på en otrygg andrahandsmarknad, med ockerhyror och oseriösa hyresvärdar.

Den ideella organisationen vill se en statlig social bostadspolitik som säkerställer goda bostäder utifrån behov, inte betalningsförmåga.
- Staten måste ta ett ansvar och finansiellt stötta kommunerna och byggföretagen i bostadsbyggandet. Vi föreslår förmånliga statliga bygglån till byggföretagen med motkravet lägre hyresnivåer.

Alexander Wilson van Deurs är oroad över att den nya regeringen inte verka lägga fokus på bostadsfrågan.
- Statsministern nämnde ingenting om bostadspolitiken i sin regeringsförklaring och det står heller inget i Tidöavtalet. Vi är rädda för att frågan inte tas på allvar.

jagvillhabostad.nu är en ideell medlemsorganisation med lokalavdelningar över hela landet. De arbetar på flera plan för att förbättra bostadssituationen för unga, bland annat genom upplysningsarbete, föreläsningar, guider och tips. De träffar även politiker och aktörer inom byggbranschen för att lyfta problem som berör unga och föreslår lösningar.
- Idag har 204 av 290 kommuner bostadsbrist. Var tredje ung vuxen tvekar att bilda familj på grund av ett otryggt boende samtidigt som nya siffror från Skatteverket visar att vinsterna för andrahandsuthyrning av privatbostad ökat dramatiskt de senaste åren. En ny social bostadspolitik kan inte vänta, säger Alexander Wilson van Deurs.

Läs mer

Grundades: 2001.
Förbundsordförande: Alexander Wilson van Deurs
Arbetar för: Att alla unga ska ha en trygg bostad.
Vill se: En social bostadspolitik nu!
Fungerar: Nationell förbundsstyrelse med lokalavdelningar runt om i Sverige.
Hemsida: jagvillhabostad.nu