Jämtlands HVB – ett närmare boende

Jämtlands HVB tar emot familjer för utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Med en liten personalgrupp ges möjlighet till en nära kommunikation. Detta ökar förutsättningarna för en vistelse där man kan bygga tillitsfulla relationer.

Då det kommunala HVB-boende som socionomerna Linda Hansen och Jenny-Ann Ljungström arbetade på genomgick stora omorganiseringar och växte kraftigt, var det en grupp av de anställda som visste att de hellre ville fortsätta att arbeta i en mindre skala. Den övertygelsen ledde till starten av Jämtlands HVB, ett mindre HVB-boende där fokus ligger på barnen och relationerna inom familjen.

– Vi tar emot barnfamiljer upp till tolv år efter beslut från Socialtjänsten. Ofta är det en förälder eller två föräldrar som bor med barnen, men det kan också vara en annan vårdhavare. Generellt är vistelsen omkring sju veckor lång och då försöker vi så långt det bara är möjligt att tillgodose familjens behov och gå in med stöd gällande barnet, berättar Linda.

Två kontaktpersoner
Familjerna kommer till Jämtlands HVB för antingen stödinsatser eller utredning, både planerat och i akuta situationer. Vid en utredning riktar medarbetarna i huvudsak in sig på observation för att se hur familjen fungerar i sin vardag och journalför alla sina intryck. Då det ska ges stöd finns personalen tillhands för familjen dygnet runt, så att det alltid finns någon att vända sig till – det ger en personlig och nära stämning.

– Varje familj brukar få två kontaktpersoner som ser till att uppdraget vi har fått från Socialtjänsten genomförs till fullo. De håller i trådarna och sköter alla möten och samtal som behövs.Varje medarbetare här har barnsamtalsutbildning, så de barn som är pratbara har också någonstans att vända sig. Tanken är att familjen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta med sina vardagliga liv, säger Jenny-Ann.

Vill skapa förtroende
Både Linda och Jenny-Ann betonar att arbetat ofta handlar om att skapa förtroende, och att de flesta föräldrar är väldigt nöjda efter sin placering på Jämtlands HVB.

– De har fått tid över, blivit sedda och haft någon som lyssnar på dem och ger dem verktyg för att bättre kunna interagera med sina barn. Ibland kanske föräldrarna inte håller med om våra utredningar eller inte ens vill vara här. Vissa hyser misstro mot Socialtjänsten och litar inte på dem, konstaterar Jenny-Ann.

Vill alltid bli bättre
Det är alltid barnet och dess behov som är i fokus och målet är ofta att stärka anknytningen mellan förälder och barn. Ibland kan det dock uppstå utmaningar, vilket åter belyser vikten av att skapa tillit hos de familjer som vistas på Jämtlands HVB.

– Självklart kan man alltid bli bättre och det strävar vi efter, men vi är både glada och stolta över vårt arbete här, avslutar Linda.

 

Presenteras av:

Vi har varit verksamma i tre år i ett stort enplanshus i lantlig miljö mellan Krokom och Östersund. Med barnen i fokus genomför vi utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Med barnet i fokus, respekt, hjärta och omtanke om hela familjen utformar vi vistelsen.

E-post: info@jamtlandshvb.se
Tel. 073-600 19 91

Läs mer här