Hanna Nylander, kompetensteamet och Catharina Frestro, chef vid bedömningsenheten på IFO i Järfälla kommun.

Kompetensteamet lyfter IFO i Järfälla

Rätt kompetens på rätt plats, det vet Järfälla kommun är ett vinnande koncept för både medarbetare och de som behöver socialtjänstens hjälp. För att stötta socialsekreterarna med erfarenhet, expertis och kunskap har Individ- och familjeomsorgen inrättat ett särskilt kompetensteam.

Kompetensteamet ingår i IFO:s avdelning för barn och unga och har funnits i cirka tre år. Det består av de två erfarna socionomerna, Isabella Wand och Hanna Nylander, som arbetar under ledning av Catharina Frestro, chef vid bedömningsenheten.

– Vår uppgift är att introducera nya socialsekreterare, arbeta metodstödjande i komplicerade ärenden, erbjuda återkommande fördjupningstillfällen och uppdatera våra kollegor om aktuell forskning och ny lagstiftning, säger Hanna Nylander.

Ett uppdrag till kompetensteamet kan uppstå genom att socialsekreterare, enhetschef eller gruppledare ser behov av kompetensutveckling inom ett specifikt område.

– En gång fick vi i uppdrag från barnenheten att läsa samtliga utredningar under en period, berättar Isabella Wand. Det resulterade i 150 lästa utredningar där vi dels gav varje socialsekreterare individuell återkoppling på dokumentation och handläggning, dels gav tips till gruppledarna för fortsatt arbete på enhetsnivå.

När teamet fördjupat sig inom ett ämne visar det sig ofta att andra enheter vill få ta del av detta, vilket leder till att hela verksamhetsområdet får breddad kompetens och ökad samsyn.

– Vi vill att socialsekreterarna ska utvecklas till att bli självständiga och trygga i sin yrkesroll för en rättssäker handläggning av utsatta barn och deras familjer. Kompetensteamet bidrar verkligen till detta, säger Catharina Frestro.

– Dessutom är det en otrolig tillgång och en lyx, tillägger hon. Att ha två erfarna socialarbetare som kan orientera sig och sålla bland allt som finns och erbjuds och kan plocka fram det som är relevant och aktuellt leder till att vi har fokus på att utveckla vårt komplexa arbete.

Läs mer här

Kompetensteamet vid Individ- och familjeomsorgen i Järfälla kommun har funnits sedan januari 2020. Teamet består av två socionomer som arbetar mot verksamhetsområdet barn och unga, där följande enheter ingår:

• Bedömningsenheten
• Barnenheten
• Ungdomsenheten
• Familjehemsenheten
• Familjerätten

Totalt finns det 66 socialsekreterare, 8 gruppledare och 5 enhetschefer samt administrativt stöd på dessa enheter.
Järfälla kommun har ca 83 000 invånare.

Läs mer här