Så ska Järfälla bli klimatneutralt till 2030

Järfälla kommun arbetar tillsammans med det lokala näringslivet för att bli klimatneutralt till år 2030.
Bland annat skapar man kolsänkor i det enorma stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden.
– För alla utsläpp som uppstår när vi bygger och lever här ska vi binda koldioxid för att nå netto noll av koldioxidutsläpp, förklarar Megha Huber, miljöstrategisk chef i Järfälla kommun.

Som första kommun i Sverige upprättade Järfälla år 2017 en koldioxidbudget. Den visar att kommunen behöver minska utsläppen med 15 procent per år inom områdena transporter och byggnation för att bidra till målen i Parisavtalet. Samarbetet med Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram som arbetar med omställningen till klimatneutrala och hållbara städer, har gett en handlingsplan för klimatneutrala Barkarbystaden med 42 åtgärder.

Barkarbystaden är ett enormt stadsutvecklingsprojekt som ska ha 14 000 bostäder klara till år 2035.

– Målet är nu att arbeta med hela den geografiska ytan för ett klimatneutralt Järfälla år 2030 och att implementera koldioxidbudgeten, säger Megha Huber.

Barkarbystaden blir en knutpunkt
Redan i dag bor 7 000 invånare i Barkarbystaden, men den siffran ska öka med ytterligare 30 000, samtidigt som det skapas tusentals nya arbetsplatser. År 2026 är Barkarbystaden också en knutpunkt för kollektivtrafik med tunnelbana, regionaltåg och buss. Toni Chmielewski är projektchef för Barkarbystaden.

– Vi bygger en helt ny och hållbar stad. Här har vi möjlighet att göra rätt från början och testa nya idéer och innovationer. Det gör att vi lär oss själva samtidigt som vi är med och utvecklar branschen, säger han.

Järfälla kommun har inlett ett nära samarbete med näringslivet för en mängd olika projekt som alla syftar till att nå målet om klimatneutralitet. Tillsammans med företaget Granitor Aenigma arbetar man med biokol för att skapa kolsänkor. Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel som skapas via en så kallad pyrolysprocess som samtidigt binder koldioxid. Robert de Montigny är Affärsområdeschef Samhällsbyggnad på Granitor Aenigma.

– När vi gräver ner biokol i marken i växtbäddar så blir det en kolsänka. Det fungerar också som ett vattenfilter som renar dagvattnet innan det släpps vidare och hamnar i Mälaren, förklarar han.

Biokol i Barkarbystaden skapar många fördelar
Biokol binder också näring, vilket gör att det som planteras växer betydligt bättre. Därmed uppnås ytterligare en fördel för att skapa en hållbar och levande stadsmiljö.

– Det finns väldigt konkret forskning som visar att människor mår bättre i en grön stadsdel, säger Robert de Montigny.

Den respons som kommunen fått från boende och andra för sina satsningar på innovativa lösningar för ökad hållbarhet är genomgående mycket positiva.

– Det finns en stolthet bland de som flyttar in i Barkarbystaden att vi ligger i framkant. Vi märker att allt fler i högre utsträckning vill söka sig hit, avslutar Toni Chmielewski.

Läs mer på: www.jarfalla.se

Järfälla kommun arbetar tillsammans med det lokala näringslivet för att bli klimatneutralt till år 2030.

Läs mer på: www.jarfalla.se