Stationsnära stadsutveckling främjar hållbar tillväxt

Genom att omvandla stationsområden till hållbara stadsdelar och skapa attraktiva arbetsplatser nära stationer bidrar fastighetsbolaget Jernhusen till att fler människor kan välja att pendla med kollektivtrafik. Just nu pågår flera spännande utvecklingsprojekt i Sveriges storstäder där outnyttjad mark används för att skapa stimulerande miljöer för arbetsplatser, bostäder och mänskliga möten.

– Människor är mer benägna att resa med tåg om det är enkelt och säkert att ta sig till sin arbetsplats eller bostad från stationen. 

Attraktiva och trygga stationsområden och stationer är därför avgörande för att både företags­etableringar och privatpersoner ska lockas till stationsnära stadsdelar. På Jernhusen har vi lång erfarenhet av utveckling, byggande och förvaltning och vi ser hur rätt placering av kontor, bostäder och grön­områden gynnar både miljö och tillväxt. Ofta är det till exempel en fördel att placera kontors­lokaler närmast stationen, då arbetsplatser i stationsnära lägen bidrar till fler pendlande människor än vad bostäder gör, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen.

Ny stadsdel växer fram ovanför Stockholm central
Jernhusen driver just nu flera byggprojekt i svenska storstadsregioner. Ett av dem är en överdäckning av spårområdet kring Stockholm Centralstation där en helt ny stadsdel kan växa fram. Daniel Markström, regionchef på Jernhusen i Stockholm, beskriver ett område stort som sex fotbollsplaner där komfort och trygghet för resande blir viktiga komponenter för utvecklingen av Sveriges största kommunikations­nav.

– Vår förtätning av centralstations­området gör det möjligt för Stockholm att växa där behovet är som störst. Området upp­skattas skapa tio tusen arbetsplatser mitt i city och gör det möjligt att möta önskemål från internationella företag som vill etablera sig i centrala Stockholm. Förutom att öka attraktionskraften i city skulle det nya stations­området främja utvecklingen i hela Stockholms­regionen genom bättre förutsättningar för tågpendling, säger Daniel. 

Även i Malmö och Göteborg bygger och utvecklar Jernhusen stora projekt kring central­stationerna. I Göteborg skapar Västlänken nya förutsättningar för ökat tågpendlande i regionen och Jernhusen kommer under 2018 att påbörja byggandet av en ny hållbar statsdel kring centralstationen – Region City.  

– Målet är att skapa en plats och kultur som stimulerar till möten mellan människor och företag. Stationen är idag en central mötesplats för både pendlare och besökare. Genom att omvandla hela stationsområdet till ett regionalt affärsdistrikt med hotell, kontor och bostäder kommer vi att bidra till en samhällsutveckling med hållbara transporter och mänskliga möten i fokus, säger Urban Hammarlund, regionchef Jernhusen Göteborg. 

Presenteras av:

Jernhusen som ägs av svenska staten äger, utvecklar och förvaltar stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Just nu pågår större stads­utvecklingsprojekt kring centralstationerna i Stockholm, Göteborg, Malmö med flera andra orter.

Läs mer här