JKN Advokat firar stark tillväxt under sitt första år

Advokatbyrån JKN grundades i början av september 2020 och är specialiserade inom entreprenad- och fastighetsrätt. Sedan starten har JKN visat en stark tillväxt och bland klienterna finns bland annat bygg-, anläggnings- och fastighetsbolag, installatörer, fonder och industribolag i hela landet, från Skåne till Norrbotten.

På ett år har byrån befäst sin ledande ställning inom byggsektorn och under det gångna året haft en bra tillströmning av nya klienter. Byråns huvudsakliga inriktning är entreprenadrätt, men har också en stark närvaro inom rättsområden som fastighets- och hyresrätt samt företagsöverlåtelser. Byrån eftersträvar att med ett effektivt, rakt och rationellt arbetssätt vara klientens ”husadvokat” och finnas tillgänglig i alla skeenden av ett projekt. 

– Vi är väl etablerade och har ett stort kontaktnät i byggbranschen. För många av våra klienter har vi rollen som ”husadvokat” där vi hjälper till med det mesta. För vår klient är vi som den interna juristavdelningen på de stora bygg- och fastighetsbolagen. Vi genomför allt från företagsinterna kurser, tar fram och granskar förfrågningsunderlag, bistår vid förhandlingar samt, när det blir nödvändigt, företräder i tvist. Vårt direkta arbetssätt skiljer sig från många av de större byråerna och hos oss jobbar man ofta mot en senior delägare, säger Lars Braun, advokat och delägare.

Avgörande rådgivning under pandemin
För byggsektorn har det under pandemin uppkommit olika former av utmaningar så som leveransstörningar och höjda priser på byggmaterial. Detta har i många fall inneburit tidsproblem, i värsta fall stillestånd och merkostnader. I sådana situationer blir det avgörande att tolka och tillämpa regelverket i förhållande till den verklighet som råder. Här hjälper JKN:s jurister till med att tolka de standardavtal som byggbranschen lyder under. 

– Vi ser att vissa byggmaterial är betydligt dyrare idag än vad de var för sex månader sedan. Det har varit en kraftig prisuppgång exempelvis på trävaror. Sitter man i ett entreprenadprojekt med fast pris som löper på flera år är det viktigt med juridisk rådgivning för att förstå hur man kan påverka situationen och ta tillvara sin rätt. Det är avgörande att veta under vilka förutsättningar det fasta priset kan justeras på grund av den här typen av kostnadsökning. Denna frågeställning har varit en särskild utmaning under det första halvåret 2021 och där vi har kunnat hjälpa våra klienter med allt från muntliga råd till skrivningar i brev som skickats till andra parter, berättar Lars Braun.

JKN Advokat är en advokatbyrå specialiserad inom entreprenadrätt, konsulträtt, företagsöverlåtelser, tvistelösning samt fastighets- och hyresrätt. JKN:s medarbetare har lång erfarenhet inom sina specialområden och erbjuder juridiska tjänster av högsta kvalitet. 

Läs mer om byrån på www.jkn.se