Lärglädje hela vägen i Jönköpings kommun.

Jönköping formar framtidens världsmedborgare genom Lärglädje

Vision 2030 är namnet på Jönköpings kommuns vision för hur kommunen ska utvecklas. Utbildningsförvaltningens målbild Lärglädje hela vägen utgår från visionen, vars syfte är att skapa möjligheter för barn, elever och medarbetare att lyckas utifrån sina förutsättningar – en likvärdig skola där ett hållbart ledarskap för kommunens rektorer är prioriterat.

– Lärglädje handlar om att alla barn, elever och medarbetare i vår organisation ska känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar, säger Charlotte Olsson, utbildningschef för grundskolan i Jönköpings kommun.

Lärglädje innebär att ständigt utveckla en gemensam kompetens och erfarenhet utifrån verksamhetens specifika behov. När ett behov av insats uppstår finns kompetens och erfarenhet inom organisationen för att bidra till utveckling och intensivstöd.

– Vår utgångspunkt är att det ska vara lätt att göra rätt. Basic kan man tycka, men när rektorer och medarbetare hamnar i olika lägen behöver de veta var kompetensen finns i organisationen för att få stöd, säger Charlotte Olsson.

Bäckadalsgymnasiet
Bäckadalsgymnasiet, där Anna Sandström är rektor, har tagit fram ett strategiskt ramverk utifrån konceptet Lärglädje. Ett exempel är att lärarna tillsammans med elevhälsan har utvecklat en tillgänglig lärmiljö och undervisning, utifrån elevernas olika förutsättningar. Ett annat exempel är skolans kollegiala lärande och samarbetet mellan skolans lärare, som skapar gemenskap och ett engagemang för varandras undervisningspraktik.

– Nyfikenheten hos medarbetarna och viljan att dela med sig av sina erfarenheter bidrar i förlängningen till att skolan utvecklar trygga, ansvarsfulla och självständiga elever, säger Anna Sandström.

Hovslättsskolan och Kålgårdens förskoleområde
Rektor Åsa Selvander på Hovslättskolan, beskriver hållbart ledarskap som en nyckelfunktion för att skapa Lärglädje.

– För mig skapas ett hållbart ledarskap när vi arbetar systematiskt, med en tydlig struktur och rutiner som ger våra medarbetare trygghet. Om jag som skolledare kan peka på en positiv utveckling, framåtanda och glädje så sprider det sig till alla medarbetare. Vilket skapar delaktighet och ger motivation.

Hon upplever stöttning från central förvaltning, där det finns kompetent personal att vända sig till vid frågor kring bland annat statistik, ekonomi, skolutveckling och arbetsmiljö.

– Det är en trygghet att känna att jag inte är ensam, säger Åsa Selvander.

Hon får medhåll av Stephan Redman, rektor för Kålgårdens förskoleområde, som menar att deras arbete med Lärglädje har flera delar.

– För att lyckas med verksamheten behöver jag ha bra stöd från förvaltningen och ett övergripande visionsarbete där jag känner mig delaktig. Inom Lärglädje jobbar vi med ledorden; Gemenskap, Engagemang och Nytänkande för att skapa en god lärandemiljö. Vi tar vara på medarbetarnas kompetens, barnens nyfikenhet och kreativitet, provar ständigt nya vägar och utvecklar vår verksamhet, säger han.

Pedagog Jönköping
Hösten 2022 lanseras Pedagog Jönköping, en webbplats vars syfte är att skapa Lärglädje genom kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte. Webbplatsen riktar sig till medarbetare inom förskola och skola i Jönköpings kommun.

– Pedagog Jönköping är främst ett redskap för kollegialt lärande. En plattform där medarbetarnas kompetens görs synlig för hela organisationen. Vi vill också visa det engagemang och den gemenskap som finns i hela Jönköpings kommun som arbetsgivare. Något vi vet lockar hit fler skickliga medarbetare, avslutar Charlotte Olsson.

 

 

Utbildningsförvaltningen Jönköping
5100 anställda
26 600 barn och elever
7600 studerande inom Komvux
95 förskolor
56 grundskolor
4 gymnasieskolor
Kulturskolan, Upptech, Yrkeshögskolan, Arbetsmarknadsavdelningen

Utbildningsförvaltningen Jönköping