"Med våra två boendeformer stöttar vi barn och ungdomar med olika behov"

I Bålsta utanför Stockholm har Kämpe byggt upp en kvalitativ verksamhet för barn och ungdomar, från hela Sverige, som behöver extra stöd för att lyckas i sin vardag. Här erbjuds både familjehem och ett LSS boende för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

– Kämpe har länge varit ett etablerat varumärke i Håbo kommun, och kommunen drev tidigare ett eget boende under det namnet mellan 2009–2016. För oss som driver verksamheten idag var det självklart att föra namnet vidare och namnet står idag som då för kvalitet, långvarighet, delaktighet och hängivenhet, berättar Christopher Hugo, boendecoach och delägare.

Med två boendeformer stöttar Kämpe idag barn och ungdomar med olika behov i vårt samhälle.
– Våra konsulentstödda familjehem riktar sig till både barn och ungdomar med allt från missbruk till psykisk ohälsa medan vårt ungdomsboende, som är ett LSS boende 9.8 §, är inriktat på barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, AST, berättar Christopher.

Kämpe har satsat mycket på att skapa en mysig hemmamiljö på ungdomsboendet i Bålsta.
– Det är så långt man kan komma från en institutionell boendemiljö. Här har ungdomarna dessutom tillgång till en skola med AST-program, Fridegårdsgymnasiet. Det gör att vi kan ge de här barnen och ungdomarna en bra och trygg tillvaro som gör att de kan lyckas i vardagen, berättar Mikael Andersson, boendecoach/delägare på Kämpe.

En stor fördel med ungdomsboendet är att det bryter den isolering som många av de här barnen och ungdomarna ofta hamnar i, menar Mikael.
– Här hamnar de i en social tillvaro, de träffar jämnåriga vänner och får en rik meningsfull fritid, berättar Mikael Andersson.

Kämpe driver sin verksamhet idag i ett nära samarbete med flera kommuner i Sverige.
– Våra samarbetspartners vet att vi kan erbjuda en hög kvalité. Vi som är delägare arbetar själva inom verksamheten, vilket inte är speciellt vanligt, och har jobbat med ungdomar i minst 20 år. Vi märker att det är ett lyckat koncept och vi har fått många förfrågningar kring vårt LSS boende. Det gör att vi nu kommer att utöka boendet med ytterligare sex platser och ser gärna samarbeten med flera kommuner i Sverige i framtiden, avslutar Mikael.

Om Kämpe AB
Vi bedriver två olika verksamheter riktade mot barn och ungdomar i vårt samhälle som behöver olika former av stöd, dels ett LSS boende 9.8, dels konsulentstödda familjehem. Vi har funnits sedan augusti 2016 i Håbo Kommun, bedriver socialtjänst och har ett nära samarbete med flera kommuner i Sverige.

Du når placeringsansvarig och avtalsansvarig Mikael Andersson, 0708932626, mikaelandersson@kampeab.se och marknadsföringsansvarig och planeringsansvarig Christopher Hugo, 0704079957, christopherhugo@kampeab.se.

www.kampeab.se