Karlstad - Sveriges andra säkerhetscentrum

Karlstad vill bidra till att stärka Sveriges beredskap och har mycket bra förutsättningar för det. Kommunen har en stark position som nationellt kunskapscentrum inom samhällssäkerhet och vill fortsätta den utvecklingen genom att arbeta för fler etableringar inom säkerhetsklustret.

I Karlstads kommun förs sedan decennier tillbaka en dialog mellan regionens företag, myndigheter, högskola och universitet i syfte att utveckla och stärka både regionens och rikets säkerhet.

 – Rekryteringsmyndigheten, MSB, Försvarshögskolan och Elsäkerhetsverket är alla myndigheter som redan finns i vår region. Vår aktiva dialog med dessa myndigheter och regionens företag gör att vi kan se vilka frågor och behov som är aktuella idag och i framtiden ur samhällssäkerhetssynpunkt. Vi har kapaciteten att kunna stärkas ytterligare med fördjupat ansvar på myndigheter som ett andra säkerhetscentrum i landet. Vi kan bidra med något som är bra för hela Sverige, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vårt moderna samhälle rymmer en sårbarhet som gör en trygg och fungerande samhällssäkerhet viktigare än någonsin. Det är oerhört viktigt att medborgarna känner tillit till att samhället fungerar och att dess myndigheter går att lita på. Genom att utveckla säkerhetskluster ute i landet kan en reservkapacitet för centrala samhällsfunktioner trygga hanteringen av allvarliga kriser. Karlstad är, med sin levande tradition av försvars- och säkerhetsfrågor, en region kapabel till att leverera kvalificerat innehåll inom säkerhetsområdet som komplement till Sveriges primära säkerhetscentrum Stockholm.

Modern och kompetent försvarsberedskap
Den speciella tid vi sett nu under våren gör det ännu mer tydligt hur viktigt försvaret och vår beredskap är. Idag talas det mycket om informations- och cyberfrågor, om att utveckla ett psykologiskt och civilt försvar. Per-Samuel Nisser berättar att just civil beredskap, skydd mot påverkan från andra nationer och grupperingar via sociala medier och andra påverkansmetoder diskuteras som framtida hot där vi utmanas i att utbilda och utveckla Sveriges beredskap.

– Utöver utvecklingen av myndigheter och att företag inom området samhällssäkerhet etablerar sig i regionen, är ett helt avgörande fokus kopplat till utbildning. Hos oss finns både Karlstads universitet och Försvarshögskolan med potential att utveckla utbildningar som täcker vad framtidens marknad och myndigheter behöver i form av kompetens. Vi ser redan nu utbildningar kring cybersäkerhet och informationsfrågor och här finns potential att utvecklas vidare för att bidra, säger Per-Samuel Nisser.

Läs mer

Karlstad kan bidra med sin kompetens till gagn för hela Sverige och föreslår att:

  • Karlstad blir kompetensnod för ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter och en ny myndighet för psykologiskt försvar.
  • MSB:s ledning placeras i Karlstad tillsammans med den största delen av myndigheten.
  • Karlstad kan erbjuda plats för ytterligare krisberedskapslager och Karlstads flygplats kan ta en del av transporterna till MSB:s katastrofförråd och EU:s centralförråd i Kristinehamn.

    Läs mer