Anna Holmqvist, HR-specialist, och Sofia Asplund, HR-chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Karlstads kommun miljonsatsar på arbetsmiljön

En god arbetsmiljö är helt avgörande för att människor ska vilja komma till en ny arbetsplats och stanna kvar där länge. Dessutom presterar medarbetare bättre om de trivs och mår väl. Detta har Karlstads kommun tagit fasta på. 

Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun har fått ett specialuppdrag från barn- och ungdomsnämnden. 

– Nu ska arbetsmiljöarbetet lyftas till nästa nivå. Frisk personal är den viktigaste resursen vi har, säger Niklas Wikström, ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

– Med tre miljoner kronor som medel intensifierar vi vårt arbete kring arbetsmiljö, hälsa och friskvård. Den här satsningen ska hjälpa oss att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden, så att vi både kan rekrytera och behålla personal, säger Sofia Asplund, HR-chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Städorganisationen inom barn- och ungdomsförvaltningen deltar i en workshop med temat ”Hållbart arbetsliv”.

Två inriktningar
Med data kring frisk- och sjuktal i ryggen formade HR-specialisten och uppdragsledaren Anna Holmqvist och hennes team en plan för hur satsningen ”Ett hållbart arbetsliv” skulle läggas upp. Två inriktningar identifierades. Dels behövde frisk- och hälsovård bli en naturlig del av chefers och medarbetares “mindset”, dels behövde arbetsgrupper med högre risk för ohälsa ges ett riktat stöd. 

– Vi bestämde oss för att jobba med generella och riktade aktiviteter. De generella aktiviteterna, allt från yogapass och kajakpaddling till föreläsningar om psykisk hälsa, är fritt för alla medarbetare att delta i, berättar Anna Holmqvist.

Riktade insatser
De riktade insatserna ska möta identifierade behov i verksamheten, ge chefer verktyg för att skapa friska arbetsplatser och sporra personalen att själva tänka till kring vad de behöver för att må bra. Ett exempel på en aktivitet som har planerats in är dialog om mikropauser för förskolepersonal, med syftet att underlätta återhämtning under stressiga arbetspass.  

– Förhoppningen är att den här satsningen ska leda till att fler känner att de mår bra när de går till jobbet samt att chefer erövrar ett medvetet ledarskap för friska arbetsplatser. Vi vill se frisktalen öka och sjuktalen gå ner, säger Anna Holmqvist.  

Läs mer om barn-och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun här

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.