Klassrumsappen EF Class maximerar inlärning i engelska

Att lyckas fånga och bibehålla elevers uppmärksamhet och engagemang under lektionen är en vanlig utmaning för engelsklärare. Genom att erbjuda relevanta ämnen och flexibilitet för läraren hjälper den interaktiva klassrumsappen EF Class till att fånga in eleverna oavsett var i lärandet de befinner sig.

Alla elevers inlärningsförmåga är olika och lärare behöver verktyg för att kunna möta dem på rätt nivå. Klassrumsappen EF Class är utformad för att hjälpa engelsklärare att maximera inlärningen under lektionerna.

– Vi stödjer lärareoavsett erfarenhet med verktyg som gör att de kan modifiera lektioner på ett flexibelt och kreativt sätt där man kan addera eget material och modifiera den befintliga lektionen så att den blir personlig och anpassad till en viss klass. Vi ser till att lektionerna är relevanta för eleverna och reflekterar det som händer i deras liv och i världen just nu, säger Rachel Baker PhD, Academic Director på EF Class.

Alla elever utmanas på rätt sätt
EF Class pedagogik grundar sig iformativ bedömningsom fokuserar på att ge elever den feedback de behöver för att utvecklas– en väldigt effektiv inlärningsmetod enligt forskningen. Lektionerna stöder differentiering vilket gör att alla elever kan utmanas på rätt sätt.  Det innebär att lärare kan skicka uppgifter till elever så att de kan arbeta i sin takt och på sin nivå.

– Alla elever lär sig på olika sätt och därför behöver lärare kunna anpassa och differentiera i klassrummet. Genom automatisk rättning av stavning, grammatik och språkfel direkt i appen, kan lärarna fokusera sin tid där de behövs mest. Eleverna får direkt feedback genom automatiserad class bot kring vad de lyckats få rätt respektive fel, men också manuell feedback i appen från lärare. Det ger en bättre förståelse för lärarna gällande huruvidaeleven förstått grundtanken eller om tydligare genomgång behövs, säger Ebba Ljungberg.

Nära samarbete med stora universitet
Tack vare nära samarbeten med lärosätena Cambridge, Harvard, Tokyo, São Paulo och Peking Universities har EF kunnat applicera nya metoder som ger bevisad effekt, förklarar Rachel Baker.

– Vi har bland annat arbetat med lingvistikavdelningen på Cambridge under tio år med praktiska projekt. Vårt akademiska team har därigenom fått träning i ny metodologi för att lära ut grammatik och vi håller nu på att använda skrivurval från elever för att kunna se var problem i inlärningen oftast uppstår och vilken typ av problem.

Nya initiativ
Produkten och innehållet har sedan starten utvecklats i dialog med lärare vilket bland annat resulterat i initiativet att ta fram anpassat material för nyanlända.

– Idag finns få läroböcker, digitala plattformar eller verktyg för att lära ut engelska till nyanlända. Det mesta är utvecklat för elever som är födda och uppvuxna i Sverige och det är en stor skillnad för ungdomar som ska börja lära sig språket försti åldern 15 till 17 år. En nära dialog med lärare runt om i landet har gjort att vi förstått att det finns ett stort behov för den typen av lektionsinnehåll och vi kommer fortsätta denna satsningen under året, avslutar Ebba Ljungberg.

Läs mer om EF Class här

Presenteras av: