Klimatveckan Fast Fusion Climate Week mer än halverar Co2-utsläpp kopplat till skolmat

Att hantera maten vi äter så att naturresurserna används på ett hållbart och effektivt sätt blir allt viktigare. Som en stor aktör inom foodservicemarknaden är det ett strategiskt viktigt mål för Orkla FoodSolutions att bidra med expertis kring god mat som gör gott för alla. I det arbetet är ett viktigt mål att nå de unga generationerna redan i skolåldern, då det är de som kommer att ha störst påverkan på vårt klimat framöver.

För Orkla är det viktigt att mat inte bara ska smaka gott, det ska även göra gott för människor, djur, miljö och samhälle.

– Som en del av ett av Sveriges största livsmedelsföretag har vi, precis som vårt moderbolag, ett stort ansvar för att skapa ökad hållbarhet. Det är något som vi har haft fokus på under flera år nu. Vi försöker ta bort barriärerna och underlätta den övergång som måste ske för att vi ska ha en planet överhuvudtaget. Det bästa sättet att ta ansvar, menar vi, är att hjälpa till att driva utvecklingen och göra det tillsammans med andra, säger Ellinor Persson, Marknadschef för Orkla FoodSolutions.

Som ett led i Orkla FoodSolutions arbete med att nå de yngre generationerna har företaget skapat klimatveckan Fast Fusion Climate Week.

– Det är ett samarbete vi har utvecklat ihop med skolornas kostchefer, både i privat och offentlig verksamhet. Vi märkte att det saknades kunskap kring hur man tar fram klimatsmarta recept och hur man kommunicerar ut vikten av att äta mer hållbart. Här kände vi att vi kunde, med hjälp av experter inom området samt forskningsresultat, göra stor nytta, berättar Sara Westerlin, Customer Activation Manager och projektansvarig för klimatveckan på Orkla FoodSolutions.

Stor koldioxidbesparing
Klimatveckan har mottagits mycket positivt, och under de tre år som den har anordnats har det tillkommit en ökande mängd skolor och kommuner varje år. När förra årets vecka anordnades i oktober deltog fler än 120 000 barn från skolor i 36 kommuner.

– Målet för veckan är att få de deltagande kostcheferna att laga god och klimatsmart flexiteriansk mat, som gör att de håller sig inom en klimatbudget på 2,5 kg CO2e. Mat som lär elever, deras föräldrar och skolpersonal att äta rätt, förklarar Sara Westerlin.

Sammanlagt beräknades förra årets klimatvecka ha mer än halverat utsläppen kopplat till skolmat, i jämförelse med en normal vecka, och sparat cirka 500 ton koldioxid.

– Det som är härligt med klimatveckan är att det inte är vi på Orkla som skapar recepten, utan det gör kostcheferna i samarbete med varandra och med stöd av vårt informationsmaterial. Skolorna får en verktygslåda med material som exempelvis kan användas av övrig skolpersonal under klimatveckans lektioner eller i kommunikation med elevernas föräldrar, för att öka förståelsen kring att det behövs en förändring. Och man behöver absolut inte gå all in, utan man kan börja i liten skala och sedan göra ytterligare förändringar efter hand. Vi är redan nu igång med årets planering och vi hoppas att årets vecka kommer att locka ännu fler skolor, avslutar Sara Westerlin.

Läs mer här: www.orklafoodsolutions.se www.climateweek.se

Vi är den del av Orkla Foods Sverige som vänder sig till foodservicemarknaden. Anamma, Felix, Naturli’, Lecora, Abba Gastronomi, Kalles, Krögarklass, Liva Energi, Ekströms och Risifrutti är några av våra goda varumärken. Vi vill vara den bästa tänkbara mat- och måltidspartner för alla sorters kockar och kök.

Fast Fusion Climate Week anordnas under vecka 43 och vi bjuder in till ett releasewebinar för intresserade kostchefer den 7 april.