I Klippans kommun tror företagen på framtiden

Klippans kommun har i flera år legat i tillväxttoppen bland kommunerna i Skåne. Företagen mår bra, de växer och de nyanställer. Företagsetableringarna i kommunen ökar starkt.

– Vi har under de senaste två åren fått väldigt många förfrågningar från företag om att etablera sig här. Även större företag söker sig hit. Just nu har vi tre stora etableringar på gång, säger Anders Lindberg, näringslivschef, Klippans kommun.

Under högkonjunkturen har det skett många företagsetableringar i Malmö och Lund-regionen samt i Landskrona och Helsingborg.

– Men nu har det blivit fullt där. Det finns inte kvar någon mer mark att exploatera. Därför söker sig företag inåt landet. Det känner vi tydligt av i Klippan.

Kommunen har ett mycket bra geografiskt läge. Den ligger nära Europavägarna E4:an och E6:an samt riksvägarna 21 och 13. Det finns tillgång till ett väl utbyggt järnvägssystem.

– Det är nära till Malmö Airport och Köpenhamns flygplats samt till Ängelholms flygplats. Sedan har vi en stor hamn i Helsingborg. Vi har Europa alldeles runt hörnet.

Klippans kommun ligger i topp bland kommunerna i Skåne när det gäller tillväxt. Upplysningsföretaget Syna rankar företag med utgångspunkt från vinst, omsättning och nyanställningar.

– Vi har legat på första, andra eller tredje plats fyra år i rad. I den här kommunen tror företagarna på framtiden och vågar satsa.

Kommunens näringslivsavdelning arbetar med att skapa goda förutsättningar för att företag ska etablera sig, stanna kvar och utvecklas i kommunen. Bland annat har man skapat en funktion som kallas Lots. Den innebär att företagare får möjlighet att vid ett och samma tillfälle bolla sina idéer och planer med kommunens expertis.

Klippans kommun har haft en positiv inflyttning av nya invånare under många år, och bostadsbyggandet ökar.

Besöksnäringen har fått en ordentlig knuff framåt genom fördelarna av närheten till Söderåsens nationalpark. Där driver kommunen ett projekt för mindre företag inom besöksnäringen som kallas Destination Söderåsen.

– Det händer väldigt mycket positivt i Klippan. Vi samarbetar också med våra grannkommuner inom Familjen Helsingborg för att driva gemensamma frågor som gynnar regionen, säger Anders Lindberg.

Presenteras av: