Foto: Angelica Klang

Digital beroendevård med AI-baserad återfallsvarning

E-hälsa kan hjälpa människor som lider av beroendesjukdom. En av flera kroniska sjukdomar som sjukvården idag kan hantera med digitala redskap och smarta algoritmer.

Uppsalaföretaget Kontigo Care har på bara några år växt till sig rejält, genomfört kliniska studier, blivit ISO 13485 certifierade, expanderat en bra bit utanför Sveriges gränser och mottagit priset eHealth Awards från självaste socialministern med motiveringen:

«Kontigo Care levererar en produkt i linje med Vision e-hälsa 2025. Deras digitala lösning medför fördelar för patienten, anhöriga, vårdgivare och organisation, samt för samhället i stort. Ett utbrett problem adresseras, vilket leder till förbättrad behandlingskvalitet för en stor patientgrupp. Vinnaren bidrar även till att den nationella ambitionen om mer engagerade patienter och en jämlik vård kan uppnås. Lösningen är mycket skalbar och har stor potential för andra användningsområden inom vården»

Lösningen Kontigo Care tagit fram, vilken nu hälften av Sveriges kommuner använder i sin beroendevård, men som även används av företagshälsovård, specialistvård och privata vårdaktörer är en digital plattform vid namn Previct. Med hjälp av avancerad AI får användaren en digital nykterhetskompis som både peppar när det känns tufft och som har kapacitet att upptäcka risk för återfall genom att analysera användarens beteende.

Den som har alkoholberoendeproblematik och får hjälp av Previct får bland annat tillgång till en liten, diskret alkoholmätare som kan bäras med i fickan. Utöver frekventa nykterhetstest med foto-ID så får användaren möjlighet att få stöd till beteendeförändring, hantera känslor och impulser och bygga upp en verktygslåda av kunskap hur man lever livet utan alkohol. Att under en viss period avstå alkohol kan många göra, det svåra är att undvika återfall och uppnå en långsiktig nykterhet. En återfallsfrekvens på ca 80% talar sitt tydliga språk. För att vården ska kunna erbjuda framgångsrik tids- och kostnadseffektiv vård är det därför viktigt med nya digitala verktyg som kan stötta användaren även när vården inte är tillgänglig säger Ulf Kindefält, VD.

Vården får en övergripande insikt om allt vad som händer individen mellan besöken och därmed kan erbjuda rätt insats i rätt tid till rätt individ. Förutom att vården nu får möjlighet att prioritera sina patienter utifrån mätdata och samlade insikter mellan besöken, kan AI-baserade återfallsvarningar till både behandlaren, användaren själv samt närstående göra att återfall kan stoppas i bästa fall redan före de inträffar. Huvudfokus nu är drogtest med mobil, samt att expandera – både i Sverige och internationellt. Redan nu finns tjänsten i Finland, Norge och Holland. 

– Beroendeproblematiken är ett globalt problem där vården är eftersatt och där vi kan göra stor skillnad och rädda liv!

Läs mer om Kontigo Care här

Kontigo Care är ett Uppsalabaserat forskning och utvecklingsföretag som grundades 2013. Sedan start har vår målsättning varit att revolutionera beroendevården med digitala lösningar i absolut framkant. Vi insåg tidigt att en modern, human behandlingsvård är digital. Vi är agila, nyfikna och visionärer och som vårt namn antyder på spanska – Kontigo – med dig, vill vi vara en naturlig del in i framtidens vård.